Stav úverov na bývanie v decembri stúpol o 115,7 mil. eur

3. 2. 2013

Stav úverov na bývanie v decembri minulého roka stúpol o 115,7 mil. eur. Podľa údajov Národnej banky Slovenska tak predstavoval ku koncu dvanásteho mesiaca 13,29 mld. eur. Rástli všetky druhy úverov na nehnuteľnosti. Najvýraznejšie iné úvery na nehnuteľnosti, ktorých stav sa zvýšil o 91,7 mil. eur na 7,223 mld. eur. Stav hypotekárnych úverov stúpol o 4,6 mil. eur na 4,087 mld. eur a úvery stavebného sporenia vzrástli o 19,3 mil. eur na 1,98 mld. eur.

Najväčší podiel na stave úverov na bývanie spomedzi peňažných domov mala opäť Slovenská sporiteľňa na úrovni 26,99 %. Nasledovala VÚB banka s podielom 21,19 % a Tatra banka s 13,49 %. Pri tradičných hypotekárnych úveroch stále dominuje VÚB banka s podielom 46,42 %, druhý najvyšší podiel evidovala Tatra banka na úrovni 18,31 % a nasledovala Slovenská sporiteľňa s podielom 14,58 %. Sporiteľňa však evidovala najvyšší, 41,41-percentný, podiel pri iných úveroch na nehnuteľnosti. Nasledovala Tatra banka s 14,46 % a ČSOB s 14,29 %. Pri úveroch stavebného sporenia jednoznačne dominuje Prvá stavebná sporiteľňa s podielom 88,05 %.

Počet shlédnutí: 0