Stavba bez stavebného povolenia?

17. 7. 2014

Vlastníte na území Slovenskej republiky stavbu postavenú bez stavebného povolenia? Návrh nového stavebného zákona by mal s účinnosťou od 1. júla 2015 udeliť generálny pardon pre všetky stavby uskutočnené bez stavebného povolenia pred 1. septembrom 1997 a umožniť ostatným stavebníkom stavieb, ktoré sa začali uskutočňovať alebo ktoré boli zhotovené po 1. septembri 1997 a pred 1. júlom 2015, požiadať do 30. júna 2016 o dodatočné povolenie takejto stavby. V prípade, že nebudú splnené podmienky pre dodatočné povolenie, bude musieť stavebník na vlastné náklady stavbu odstrániť. Zároveň návrh zákona navrhuje zaviesť i výnimku z povinnosti kolaudácie, a to pre všetky neskolaudované stavby a stavebné úpravy, ktoré sa bez závad užívajú na rovnaký účel viac ako 20 rokov. Vzhľadom na to, že návrh zákona sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní, je možné, že jeho finálna podoba bude ešte pozmenená.

Počet shlédnutí: 1