Stavebná firma Eurobau-JM chce vyrábať minerálne oleje

10. 1. 2013

Stavebná spoločnosť Eurobau-JM, s.r.o. plánuje investíciu za približne päť miliónov eur. Prostriedky chce firma investovať do inštalovania technológie vo svojej výrobnej hale v Lipanoch, vďaka ktorej bude vyrábať z odpadových plastov minerálne oleje. “Príprava investičného zámeru sa nachádza v etape spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie,“ uviedla spoločnosť vo svojom investičnom zámere, ktorý už predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Tekutý minerálny olej, ktorý vyrobí firma spracovaním odpadových plastov, sa bude dať využiť v petrochemickom priemysle na výrobu palív a iných chemických produktov. Finálny produkt sa môže využiť aj na výrobu elektrickej energie. S inštaláciou technológie chce investor začať už v apríli tohto roka. Začatie výroby minerálnych olejov je naplánované na september tohto roka.

Počet shlédnutí: 0