Stavebná produkcia v apríli 2017

12. 6. 2017

Stavebná produkcia v apríli 2017 druhý mesiac po sebe rástla. Oproti aprílu 2016 sa celková stavebná produkcia zvýšila o 2,3 % na 383,4 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,4 % nižšia ako v marci 2017.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v apríli 2017 oproti aprílu 2016 vzrástla o 3,3 % na 366 mil. eur. Jej podiel sa na celkovej stavebnej produkcii medziročne zvýšil o 1,7 p. b. na 95,5 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo zvýšenie stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 4,7 % a zníženie opráv a údržby o 0,4 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 73 % (o 0,8 p. b. viac ako v apríli 2016). Podiel prác na opravách a údržbe tvoril 25,3 %. Z hľadiska výrobného zamerania vzrástol objem prác na inžinierskych stavbách o 5,8 % a na budovách o 2,2 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 68,7 %, inžinierske stavby sa podieľali 31,3 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne klesla o 15,4 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 4,5 %.

V priemere za štyri mesiace roku 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa stavebná produkcia znížila o 3,6 % a dosiahla objem 1 220,9 mil. eur. Produkcia realizovaná v tuzemsku klesla o 2,9 % na 1 158,3 mil. eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 4,7 % na 819,3 mil. eur. Stavebné práce na opravách a údržbe sa zvýšili o 2 % a dosiahli 321,8 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 1,4 p. b. na 70,7 %, podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil na 27,8 %. Produkcia v zahraničí bola nižšia o 14,6 %.

Počet shlédnutí: 0