Stavebná produkcia v druhom štvrťroku 2017 klesla o 0,6 %

10. 8. 2017

Stavebná produkcia v druhom štvrťroku 2017 klesla o 0,6 %. Nenadviazala tak na predchádzajúce dva štvrťroky, kedy stavebníctvo po dlhšom období medzikvartálne rástlo. V samotnom júni stavebníctvo medzimesačne vzrástlo o 2,4 %, najmä vďaka novej výstavbe v tuzemsku (ktorá predchádzajúci mesiac výraznejšie poklesla).

Priemyselná produkcia za celý druhý štvrťrok 2017 klesla o 0,2 %. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom došlo k významnému poklesu vo výrobe elektrotechniky a ropných produktov a zároveň k spomaleniu vo výrobe kovov.

Priemyselná produkcia teda v skutočnosti v druhom štvrťroku 2017 poklesla, zatiaľ čo predikcia NBS očakáva mierne zrýchlenie HDP. Okrem slabého apríla sa na prepade produkcie podieľal aj štrajk v automobilovej výrobe. Ak by bola výroba navýšená o teoretický výpadok počas štrajkových dní, priemysel by v druhom štvrťroku 2017 medzikvartálne mierne rástol.

Medzimesačne priemysel klesol o 0,9 % a ovplyvnilo ho šesťdňové zastavenie výroby v automobilovom priemysle. Ak by sme výrobu áut upravili o výpadok kvôli štrajku, celkový priemysel by medzimesačne mierne vzrástol. Okrem spomínanej výroby áut priemysel najviac tlmila výroba potravín a elektrických zariadení.

Počet shlédnutí: 0