Stavebná produkcia v januári 2016

14. 3. 2016

V stavebníctve v januári 2016 pokračoval výrazný rast produkcie z predchádzajúceho roka. V porovnaní s januárom 2015 sa celková stavebná produkcia medziročne zvýšila o 16,4 % na 260,3 mil. Eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 6,2 % nižšia ako v decembri 2015.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v januári 2016 oproti januáru 2015 vzrástla o 15,8 % na 246,9 mil. Eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa medziročne znížil o 0,5 p. b. na 94,9 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil rast stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 19,1 % a prác na opravách a údržbe o 9 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 72,6 % (o 2,1 p. b. viac ako v januári 2015). Podiel prác na opravách a údržbe sa znížil o 1,8 p. b. na 26,5 %. Z hľadiska výrobného zamerania vzrástol objem prác na budovách o 25,3 %, na inžinierskych stavbách klesol o 13,1 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 81,2 %, inžinierske stavby sa podieľali 18,8 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne vzrástla o 28,1 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 5,1 %.

Počet shlédnutí: 0