Stavebná produkcia v januári dosiahla 206,9 mil. eur

11. 3. 2013

Stavebná produkcia dosiahla v januári objem 206,9 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola oproti decembru 2012 nižšia o 3,3 %. Produkcia realizovaná v tuzemsku klesla medziročne o 15,7 % na 195,7 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii klesol o 1,8 percentuálneho bodu na 94,6 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil Štatistický úrad SR (ŠÚ).

„Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil výrazný pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 24,1 %,“ uviedli štatistici. Objem prác na opravách a údržbe sa v sledovanom období zvýšil o 12 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 69 %, čo je o 7,6 percentuálneho bodu menej ako v januári 2012.

Podiel prác na opravách a údržbe vzrástol o 7,3 percentuálneho bodu na 29,8 %. Z hľadiska výrobného zamerania klesol objem prác na inžinierskych stavbách o 51 % a na budovách o 6,5 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 87,9 %, inžinierske stavby sa podieľali 12,1 %. Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne vzrástla o 29 %. Jej podiel na celkovom objeme stavebnej produkcie tvoril 5,4 %.

Počet shlédnutí: 0