Stavebná produkcia v júni 2016

16. 8. 2016

Produkcia v stavebníctve v júni štvrtý mesiac po sebe medziročne klesala.V porovnaní s júnom 2015 sa celková stavebná produkcia znížila o 8,5 % na 475,8 mil. Eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 1,7 % vyššia ako v máji 2016.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v júni 2016 oproti júnu 2015 klesla o 9,8 % na 449,8 mil. Eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa medziročne znížil o 1,4 p. b. na 94,5 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 14,1 % a rast prác na opravách a údržbe o 0,4 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 72,4 % (o 3,6 p. b. menej ako v júni 2015). Podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 2,6 p. b. na 25,9 %. Z hľadiska výrobného zamerania klesol objem prác na inžinierskych stavbách o 11,7 %, na budovách o 8,6 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 60,8 %, inžinierske stavby sa podieľali 39,2 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne vzrástla o 22,1 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 5,5 %.

V priemere za šesť mesiacov roka 2016 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2015 sa stavebná produkcia znížila o 0,9 % a dosiahla objem 2 129,5 mil. Eur. Produkcia realizovaná v tuzemsku klesla o 1,7 % na 2 010,2 mil. Eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 4,2 % na 1 451,9 mil. Eur. Stavebné práce na opravách a údržbe sa zvýšili o 3,4 % a dosiahli 527,2 mil. Eur. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 2 p. b. na 72,2 %, podiel prác na opravách a údržbe sa znížil na 26,2 %. Produkcia v zahraničí vzrástla o 15,4 %.

Počet shlédnutí: 0