Stavebná produkcia v novembri 2015

12. 1. 2016

V stavebníctve v novembri 2015 pokračoval výrazný rast, keď sa stavebná produkcia medziročne zvýšila o 15,1 % na 549,8 mil. Eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 4,9 % nižšia ako v októbri 2015.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v novembri 2015 oproti novembru 2014 vzrástla o 15,2 % na 524,6 mil. Eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa medziročne zvýšil o 0,1 p. b. na 95,4 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil výrazný rast stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 15,2 % a prác na opravách a údržbe o 16,4 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 72,5 % (o 0,1 p. b. viac ako v novembri 2014). Podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 0,3 p. b. na 26,7 %. Z hľadiska výrobného zamerania vzrástol objem prác na inžinierskych stavbách o 22,6 % a na budovách o 11,5 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 63,8 %, inžinierske stavby sa podieľali 36,2 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne vzrástla o 13 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 4,6 %.

Za jedenásť mesiacov roka 2015 dosiahla stavebná produkcia objem 4 848,7 mil. Eur a medziročne sa zvýšila o 17,1 %. Produkcia realizovaná v tuzemsku vzrástla o 17,8 % na 4 622,6 mil. Eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa zvýšil o 24,5 % na 3 455,7 mil. Eur. Stavebné práce na opravách a údržbe sa zvýšili o 2,8 % a dosiahli 1 126,2 mil. Eur. Produkcia v zahraničí vzrástla o 5,7 %. V štruktúre tuzemskej produkcie vzrástol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 4,1 p. b. na 74,8 %, podiel prác na opravách a údržbe sa znížil na 24,4 %.

Poznámka: predbežné údaje; stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2010).

Počet shlédnutí: 0