Stavebníctvu sa v máji darilo menej

11. 7. 2017

Stavebná produkcia sa medzikvartálne spomalila na 2,4 %. Slabší májový vývoj ovplyvnila predovšetkým nová výstavba v rámci tuzemska. Z hľadiska výrobného zamerania výrazne klesli stavebné práce súvisiace s infraštruktúrou. Po dvoch mesiacoch rastu stavebníctvo opäť medziročne klesalo.

Priemyselná produkcia v máji 2017 medzikvartálne klesla o 0,9 %. Priemysel tlmila najmä výroba ropných produktov (kde vo zvýšenej miere prebiehajú generálne revízie), ako aj výroba elektroniky, či ťažba surovín.

Z hľadiska vplyvu na celkovú ekonomiku možno pozitívne hodnotiť návrat výkonnosti priemyslu na predchádzajúce úrovne. Nasledujúci mesiac však bude negatívne ovplyvnený zastavením výroby v automobilovom priemysle. Jednorazový výpadok však môže byť teoreticky dobehnutý zvýšenou produkciou v nasledujúcom období a nemusí tak mať vplyv na celkový vývoj HDP v roku 2017. Kvôli slabšiemu aprílu a obmedzenej výrobe áut v júni by mal priemysel v druhom štvrťroku 2017 skončiť v záporných číslach.

Medzimesačne sa priemysel vrátil na svoje priemerné úrovne z minulých mesiacov a skorigoval tak horší vývoj v apríli. K medzimesačnému rastu o 3,9 % prispievala najmä výroba potravín, áut, elektrických zariadení a kovov. Medzimesačne však rástli takmer všetky odvetvia priemyslu, ktoré minulý mesiac klesali.

Počet shlédnutí: 0