Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2015

19. 5. 2015

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) bola spoluorganizátorom a odborným garantom diskusie o smerovaní slovenského stavebníctva. Na diskusnom fóre sa zišli poprední predstavitelia vlády, generálni riaditelia a zástupcovia stavebných, developerských a projektových spoločností. Podujatie bolo zahájené prezentáciou Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva v podaní Jiřího Vaceka, riaditeľa spoločnosti CEEC Research, ktorá poukázala na oživenie sektora. Diskusie sa zúčastnili významní predstavitelia verejného sektora – minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek, štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz, štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko, štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Spevár a ďalšie významné osobnosti stavebných, developerských a projektových spoločností.

Hlavnými témami diskusie boli pripravované zákazky pre stavebnú sezónu 2015/2016, plánované regionálne investície do novej výstavby a rekonštrukcií, nové realizácie v oblasti ekologických a protipovodňových stavieb, nové príležitosti v oblasti poľnohospodárskych stavieb či investície a výstavba kancelárskych, priemyslových a rezidenčných stavieb. Najaktuálnejším bodom programu bola bezpochyby zmena stavebného zákona. K hlavným prínosom návrhu nového stavebného zákona sa vyjadroval aj Vladimír Benko, predseda SKSI. Experti sa zhodli na tom, že konečný návrh nového zákona je výsledkom spoločnej zhody všetkých zainteresovaných strán. „Nový stavebný zákon by mal prispieť ku kvalitnejším projektom a kvalitnejšiemu zhotovovaniu stavieb cez definovanie zvýšených kompetencií ako aj zodpovednosti autorizovaných osôb, hlavných stavbyvedúcich a stavebno-technických dozorov. Zvýšenie kvality projektov ako aj zhotovovania stavieb nie je možné zabezpečiť pokiaľ sa pri vyhodnocovanie ponúk neustúpi od jediného kritéria – minimálnej ceny,“ dodal Benko.

Počet shlédnutí: 0