ŠÚ SR : Vývoj stavebníctva SR v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2016

22. 1. 2017

Stavebná produkcia v novembri 2016 dosiahla hodnotu 490,8 mil. Eur a oproti novembru 2015 bola nižšia v stálych cenách o 11,1 %. Stavebná produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v objeme 468 mil. Eur klesla o 11,1 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo zníženie novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 15,2 % na 323,6 mil. Eur. Opravy a údržba klesli o 3,3 % na 136,5 mil. Eur. Priemerná denná produkcia (24,5 mil. Eur) bola nižšia o 11,1 %. Z pohľadu výrobného zamerania sa znížil objem prác na inžinierskych stavbách v sume 174,2 mil. Eur o 9,1 % a na budovách v sume 293,8 mil. Eur o 12,2 %. Produkcia v zahraničí klesla o 10,3 %, dosiahla 22,7 mil. Eur a z celkového objemu produkcie tvorila 4,6 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia v novembri 2016 o 5,6 % vyššia ako v októbri 2016. Stavebná produkcia za jedenásť mesiacov roku 2016 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015 klesla o 9,8 % na 4 419,9 mil. Eur.

Počet shlédnutí: 0