Ťahúňom sú inžinierske stavby

17. 6. 2015

Medziročný rast stavebnej produkcie sa v apríli vytiahol na dvanásť a pol percenta. Dvojmiestny vzostup je vôbec prvý od roku 2009, v ktorom naopak nebol zriedkavý dvojmiestny pokles.

O rast produkcie sa zaslúžili zrealizované inžinierske stavby, ktoré si zachovali vysokú dynamiku, i keď miernejšiu v porovnaní s marcom. Nahor sa posunula nová výstavba i opravy, ktoré však predstavujú len čosi vyše desatiny z prestavaných 128 miliónov eur.

V produkcii stále dominujú práce na stavbách nebytových budov. Hoci sa ich podiel za ostatné dva mesiace znížil, hýbe sa okolo 40 percent. Stavebné práce v tomto segmente sa v apríli dostali tesne pod 150 miliónov eur. Podiel opráv je vyšší, zhruba dve pätiny z prestavanej hodnoty. Podobne je na tom výstavba bytov, na ktorých stavbári prestavali približne polovicu z hodnoty nebytových stavieb.

Stavebné práce urobené slovenskými firmami za hranicami krajiny ani v apríli neprekročili 20 miliónov eur. To už ale nestačilo na medziročný rast, na rozdiel od marca. V zahraničí uspeli len niektorí. Tradične je to slovenská dcéra švédskeho koncernu Skanska či žilinský TuCon. Významnú úlohu inžinierskych stavieb vidno aj na raste produkcie najväčších podnikov, ktoré majú 500 a viac zamestnancov. Poskočila im o pätinu, na 176 miliónov eur, pri nižšej zamestnanosti a vyššej priemernej mesačnej mzde, takmer 1 200 eur.

Najvyššiu trojmesačnú stavebnú výrobu, bezmála 212 miliónov eur, mali stredné firmy, zamestnávajúce od 50 do 250 ľudí. Iba živnostníci išli s produkciou dolu, takmer o deväť percent, poklesol im aj priemerný počet zamestnaných osôb, ako aj priemerná mesačná mzda.

Viac na: http://reality.etrend.sk/…konecne.html Zdroj: reality.etrend.sk

Počet shlédnutí: 0