Tatra banka poskytla spoločnosti Eurovea syndikovaný úver vo výške 250 miliónov EUR

20. 7. 2016

Multifunkčný komplex Eurovea s celkovou výmerou 83.000 štvorcových metrov najmodernejších obchodných a kancelárskych priestorov patrí k výnimočným projektom so strategickou polohou v centre Bratislavy.

Poskytnutý úver nahradí a optimalizuje existujúce financovanie. Eurovea sa za 6 rokov svojej existencie stala silným hráčom na retailovom trhu. Jej stabilnú pozíciu, potvrdzuje aj 98,5 % obsadenosť v rámci obchodného centra. Syndikovaný úver bol aranžovaný Tatra bankou, ktorá je členom skupiny Raiffeisen Bank International. Ďalšími participujúcimi bankami sú Komerční banka, pobočka zahraničnej banky a Všeobecná úverová banka.

Zároveň ide o najväčší úverový obchod v oblasti realitného biznisu na Slovensku. „Vážime si, že Eurovea prejavila vysokú dôveru Tatra banke a ostatným slovenským bankám. Štruktúra poskytnutého financovania zodpovedá existujúcim trhovým štandardom a odzrkadľuje náročnosť potrieb nášho klienta. Veríme, že nový syndikovaný úver posilní významnú pozíciu spoločnosti Eurovea na trhu,“ uviedla Zuzana Koštialová, riaditeľka odboru veľkých firemných klientov v Tatra banke.

Počet shlédnutí: 4