Tender na projekty pracoviska na D1 pri Martine je zrušený

14. 8. 2012

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) zrušila verejnú súťaž na dodanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru pre stavbu trvalého vysunutého pracoviska Strediska správy a údržby diaľnic Žilina a veľkého odpočívadla Turany na diaľnici D1 Dubná Skala – Turany. Zrušenie tendra diaľničiari zdôvodnili tým, že nebola uzavretá žiadna zmluva, keďže ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a neuplatnil žiadosť o nápravu ani námietky v lehote. Stalo sa tak dva mesiace po začatí súťaže, vyplýva z oznámenia v utorkovom Vestníku verejného obstarávania.

Vysunuté pracovisko žilinského diaľničného strediska by malo vzniknúť v blízkosti mimoúrovňovej diaľničnej križovatky Dubná Skala. Má zabezpečovať prevádzku a údržbu 16,5-kilometrovej diaľnice Dubná Skala – Turany po jej dokončení do sprevádzkovania oboch susediacich úsekov s následnou dostupnosťou správy a údržby tunela Višňové po dokončení jeho výstavby. Predpokladaná cena za dodanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru pre stavbu vysunutého pracoviska žilinského strediska a odpočívadla bola 80 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty. Projekty mali byť hotové do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy s budúcim dodávateľom a autorský dozor mal trvať dvanásť mesiacov v rokoch 2014 a 2015.

Počet shlédnutí: 0