Trnava sa zaviazala podporiť projekt modernizácie futbalového štadióna

17. 7. 2012

Mesto Trnava a akciová spoločnosť City-Arena Trnava podpísali Memorandum o spolupráci, v ktorom deklarujú svoj zámer spolupracovať pri realizácii projektu „CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského“. Pri výstavbe tohto moderného športového štadiónu s polyfunkčnými komerčnými aktivitami pre obyvateľov mesta Trnavy investor plánuje preinvestovať 76 miliónov eur. „Moment podpisu memoranda vnímame spolu so zmenou územného plánu ako zavŕšenie prvej etapy nášho snaženia, ktorá trvala približne 1 rok.“, hovorí Ing. arch. Pavol Adamec, predseda predstavenstva investora City-Arena, a.s. zo skupiny Euro MAX Slovakia, ktorá sa zameriava na výstavbu a prevádzku obchodno-zábavných centier a výstavbu mestskej polyfunkcie.

Počet shlédnutí: 0