V bratislavskej Trnávke vyrastie 150 malometrážnych bytov

9. 7. 2012

Výstavba bytových domov Dornyk bude prebiehať v troch etapách. V prvej etape pôjde o kompletnú rekonštrukciu existujúcej budovy niekdajšieho odborného učilišťa. Železobetónový skelet získa nové obvodové múry, medzibytové steny, vnútorné priečky, rozvody elektriny, vody a kanalizácie, nové loggie, balkóny, okná… Vznikne tak 61 bytových jednotiek, ktoré budú dohotovené v štandardnom prevedení. V druhej etape investor plánuje zrealizovať nadstavbu troch podlaží. Tá prinesie ďalších 42 bytov. Tretiu etapu predstavuje prístavba samostatného objektu s ôsmymi nadzemnými podlažiami, s ktorou sa počíta v budúcom roku.

Architektúra projektu Dornyk je svieža, mladistvá a dynamická. Odzrkadľuje dobu flexibity, účelnosti, efektivity a súčasne vyniká aj snahou po odlišnosti. Takmer každý byt je v Dornyku iný. Budúci obyvatelia si môžu zvoliť z množstva typov v bytov navzájom sa líšiacich nielen orientáciou, predzáhradkou, balkónom, či loggiou. Presvedčenie investora, že byt nekončí vstupnými dverami, prispelo k nadštandardnej úprave bezprostredného okolia bytového domu. Pre pocit bezpečnosti a súkromia obyvateľov povedie k Dornyku súkromná prístupová komunikácia s rampou a elektrozámkom. Pre voľnočasové aktivity pribudne v areály projektu detské ihrisko a zelená oddychová plocha.

„Kvalitné malometrážne byty sú v súčasnosti na trhu nedostatkovým tovarom. Hneď ako sa dostanú do predaja, takmer okamžite sa predajú. Pre dnešného kupujúceho je dôležitý počet izieb a celková výška ceny bytu. Až potom zohráva úlohu prostredie, služby v okolí a doprava. Sme presvedčení, že náš projekt prináša na trh to, čo práve na ňom chýba. Kombinuje požiadavky kvalitnej architektúry, prevedenia, vybavenia s účelnými a efektívnymi pôdorysmi a rozumnými cenami. Navyše v bratislavskej štvrti disponujúcej rozvinutými službami a bezproblémovým spojením MHD s centrom mesta.“, hovorí Ľuboš Čema, projektový manažér Iuris Invest.

Projekt Dornyk, ktorý svojím pomenovaním nadväzuje na historické pramene, je zasadený do prostredia zabývanej bratislavskej mestskej časti – Trnávky. Kedysi v minulosti bol priestor kde byty vyrastú súčasťou vajnorského chotára, v urbárnych análoch zaznamenaný ako Dornyk alebo Dvorník. Tvorili ho polia, lúky a pasienky. Dnes je to štvrť s rozvinutou infraštruktúrou a službami. Nachádzajú sa tu jasle, materská, základná škola a päť stredných škôl, kostol, futbalové, tenisové a squashové ihriská, posilňovňa, zdravotné stredisko, pošta, polícia, Lidl a nákupné centrá Avion a Korzo.

Zdroj: key2B Foto: key2B

Počet shlédnutí: 0