V CTParku Bratislava sa začala výstavba výrobnej haly

1. 5. 2016

Spoločnosť CTP začala výstavbu výrobnej haly v CTParku Bratislava v mestskej časti Devínska Nová Ves. Pôjde o halu pre spoločnosť HP Adler Pelzer Group, ktorá je JIT dodávateľom Volkswagenu. Plocha haly bude takmer 12-tis. m2.

V areáli CTPark Bratislava v tesnom susedstve automobilky Volkswagen v Devínskej Novej Vsi už boli spustené stavebné práce na výrobnej hale pre spoločnosť HP Adler Pelzer Group. Hala s plochou takmer 12-tis. m2 bude umiestnená na zanedbanom území, tzv. brownfielde, teda bývalom priemyselnom priestore, na ktorom v minulosti stála tehelňa. Výstavba haly toto územie zároveň revitalizuje, čo bude mať pre lokalitu pozitívny efekt. „CTP svojimi viacerými akvizíciami v poslednom štvrťroku minulého roka dosiahlo ideálnu pozíciu na podporu rastu výrobného a automobilového sektora na Slovensku,” povedal regionálny riaditeľ CTP Tomáš Budař.

V hale HP Pelzer sa budú vyrábať diely pre luxusný segment automobilov koncernu Volkwagen ako Porsche Cayenne, či Volkswagen Touareg. Spoločnosť plánuje viac ako 340 zamestnancov. Hala je naplánovaná v celkovej prenajímateľnej ploche s rozlohou približne 11 700 m2. Kolaudácia stavby sa predbežne predpokladá v decembri 2016. „Tím spoločnosti CTP zároveň od mája preberá aj komplexné služby facility manažmentu v tomto parku a bude flexibilne reflektovať na všetky požiadavky svojich klientov,“ dodal T. Budař.

Filozofiou spoločnosti je dbať na životné prostredie v rámci svojich parkov i v ich okolí a aj na estetické parametre týchto priemyselných a výrobných zón. CTP aplikuje svoj koncept zelenej spoločnosti aj na park v Devínskej Novej Vsi. V uplynulých týždňoch tam spoločnosť dokončila výsadbu zelene, ktorá skvalitní životné prostredie a zároveň tento priestor zatraktívni. Celkovo CTP v tomto parku vysadila až 549 vzrastlých stromov, s priemerom kmeňov 20 – 40 cm a výškou od 150 do 350 cm. Výber tvoria listnaté i ihličnaté druhy, medzi nimi napríklad aj sekvoje. Stromy doplnilo 5 100 okrasných krov.

Počet shlédnutí: 0