V Čunove chcú rekreačné stredisko za 45 miliónov eur

23. 9. 2013

V Bratislavskom Čunove chce investor postaviť športové a rekreačné stredisko Danubia Park za 45 miliónov eur. S výstavbou v oblasti Hrušovskej zdrže chce začať v prípade kladného záväzného stanoviska mesta už budúci rok a ukončiť by ju mal najneskôr v roku 2017. Podľa investorskej spoločnosti Danubia Invest, a.s. by Danubia Park mohol mestu priniesť z daní 168-tisíc eur ročne. Ako informoval na verejnej diskusii konateľ spoločnosti Danubia Invest Július Kováčik, spoločnosť plánuje vybudovať areál s komplexnými službami na ploche 89 hektárov.

„Našim zámerom je vytvoriť projekt, ktorý bude prínosom nielen pre Bratislavčanov, ale z pohľadu cestovného ruchu bude mať medzinárodný význam,“ povedal Kováčik a dodal, že pre návštevníkov areálu vybudujú nové cyklotrasy, detské ihriská a tiež rôzne športové ihriská na tenis, volejbal, bedminton či futbal. Podľa Kováčika budú môcť návštevníci v areáli nájsť aj stromovú lanovú dráhu, detskú korčuliarsku dráhu či lezeckú stenu. Súčasťou parku bude aj potápačský, veslársky a kajakársky klub, skate park a crossfit dráha. Ako informoval Kováčik, v areáli vybudujú prístav pre malé rekreačné plavidlá a pri brehu rieky vznikne aj plážové jazero. Na území Danubia Parku v oblasti Hrušovskej zdrže by malo pritom ostať 58 percent zelene.

Ako sa vyjadrila hlavná architektka mesta Bratislava Ingrid Konrad, projekt využíva aj ambíciu mesta, ktorou je napojenie na Dunaj. Konrad zároveň považuje za dôležité vybudovanie chodníkov pre chodcov a cyklistov a prepojenie územia s mestskou hromadnou dopravou. Za dôležité tiež považuje ochranu vodných zdrojov.

K projektu sa na verejnej diskusii vyjadrili aj ochranári. Podľa tých treba chrániť po výstavbe vodného diela v Gabčíkove aspoň zvyšky lužných lesov, a ako sa vyjadrili, územie je zo všetkých strán obklopené územiami európskeho významu. Ochranári tiež tvrdia, že mesto malo ambíciu stať sa mestom biodiverzity, no ak tento projekt podporí, biodiverzitu zásadne ohrozí. Ornitológovia hovorili aj o nevhodnosti sklenenej architektúry, ktorá môže spôsobovať nárazy vtákov do budovy.

Na záver verejnej diskusie sa vyjadril primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, ktorý uviedol, že mesto sa bude snažiť vo svojom stanovisku zladiť prístupy ľudí, ktorí chcú na území rekreačné stredisko s prístupom ochranárov prírody. Podľa Ftáčnika bude musieť mesto zohľadniť aj dopravné napojenie, keďže to súčasné nepovažuje za dostatočné. Ftáčnik tiež spomenul, že výstavba strediska môže začať až po vydaní záväzného stanoviska mesta, ktoré je záväzné aj pre stavebný úrad.

Počet shlédnutí: 0