V Lučenci chcú postaviť obchodné centrum za 6,5 mil. eur

25. 4. 2013

V Lučenci zrejme vyrastie nové obchodné centrum. V bývalom areáli Sternlichtovej smaltovne ho chce postaviť spoločnosť Iso-Projekt, s.r.o. Do výstavby centra chce spoločnosť investovať zhruba 6,5 mil. eur. “Vybudovaním obchodného centra sa rozšíri ponuka tovaru pre spotrebiteľov o ďalší obchodný reťazec. Najväčším prínosom celej investície je úprava nevyužívaného a neudržiavaného areálu bývalej smaltovne, jeho architektonicko – urbanistické skvalitnenie a vytvorenie nových pracovných miest v dotknutom území,“ uviedla firma vo svojom investičnom zámere, ktorý už predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Investor zatiaľ nevedel kvantifikovať, koľko nových pracovných miest by mohlo v obchodnom centre vzniknúť. “Počas prevádzky navrhovaného zámeru sa predpokladá vytvorenie pracovných miest pre personál zabezpečujúci prevádzku obchodného centra. Podrobný počet zamestnancov bude zrejmý z ďalších stupňov dokumentácie,“ dodal investor v zámere. Dvojpodlažné obchodné centrum sa bude rozprestierať na ploche takmer 11 tis. metrov štvorcových. Každé podlažie poskytne viac ako päť tisíc metrov štvorcových úžitkovej plochy. S výstavbou obchodného centra chce spoločnosť začať na jeseň tohto roka. Ukončenie výstavby je naplánované koncom roka 2015.

Počet shlédnutí: 1