V Nitre plánujú postaviť 96 nájomných bytov za 5,4 mil. eur

22. 11. 2012

Mesto Nitra vyhlásilo verejnú súťaž na výstavbu 96 nájomných bytov za predpokladanú cenu 5,36 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Počas osemnástich mesiacov od uzatvorenia zmluvy s budúcim zhotoviteľom majú na miestnom sídlisku Diely III pribudnúť dva bytové domy so 48 bytmi a s príslušnou infraštruktúrou. Ako vyplýva z informácií vo Vestníku verejného obstarávania, Nitra plánuje investíciu financovať z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania, z dotácie ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a z vlastných prostriedkov.

Záujemcovia o účasť v tendri môžu požiadať o súťažné podklady do 27. novembra, lehota na predkladanie ponúk je 2. januára a na otváranie ponúk 3. januára 2013. Mesto Nitra chce zhotoviteľa prác vybrať v následnej elektronickej aukcii. Uchádzači musia dodržať limit oprávnených nákladov do 890 eur, vrátane DPH ma štvorcový meter podlahovej plochy bytu. Jeden bytový dom bude mať celkovú podlahovú plochu 2 677,70 štvorcových metrov a druhý 2 678,35 štvorcových metrov. Limit oprávnených nákladov vyplýva zo zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, podľa ktorého sa poskytujú dotácie na výstavbu nájomných bytov.

Počet shlédnutí: 0