V prvom polroku dokončili 6 179 bytov

6. 9. 2012

V prvom polroku tohto roka bolo na Slovensku dokončených 6 179 bytov a ich počet medziročne klesol o 0,3 %. V uvedenom období zároveň začala výstavba 6 204 bytov, čo bolo viac o 0,1 %. K 30. júnu zostávalo rozostavaných 64 973 bytov, keď sa ich počet oproti tomu istému dátumu vlani znížil o 2,4 %. V prvej polovici roka ubudlo 595 bytov, čo bolo medziročne menej o 11,3 %, z toho asanáciou ubudlo 517 bytov, čiže o 13,1 % menej. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad SR (ŠÚ).

V súkromnom sektore bolo v prvom polroku dokončených 5 427 bytov pri poklese o 4,2 %. Vo verejnom sektore počet dokončených bytov stúpol o 41,9 % na 752. Z toho v rodinných domoch bolo dokončených 3 773 bytov, čo bolo medziročne menej o 1 %. V súkromnom sektore začala výstavba 5 697 bytov pri raste o 2,5 % a vo verejnom sektore začala výstavba 507 bytov, čo znamenalo pokles o 20,4 %. Počet bytov začatých v rodinných domoch klesol o 10,7 % na 4 319.

Z počtu rozostavaných bytov ku koncu júna pripadalo na súkromný sektor 61 089 pri poklese o 0,1 % a vo verejnom sektore ich bolo 3 884, čo bolo menej o 21,2 %. Z toho v rodinných domoch bolo rozostavaných 42 760 bytov, čo bolo medziročne viac o 0,5 %. V súkromnom sektore ubudlo 591 bytov, čo je menej o 10,6 % a vo verejnom sektore ubudli štyri byty pri poklese o 60 %.

Počet shlédnutí: 0