V prvých dvoch mesiacoch roka 2017 vyhlásili investori verejné obstarávania na stavebné práce v celkovej hodnote 598 miliónov E

14. 5. 2017

V druhom mesiaci tohto roka bolo vyhlásených 109 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 203 miliónov EUR. Od januára do februára potom investori vyhlásili celkom 221 súťaží v celkovej hodnote 598 miliónov EUR, čo predstavuje, oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka, nárast objemu investícií. Medziročné porovnanie predovšetkým ovplyvnilo niekoľko významných obstarávaní, ktoré spolu tvoria viac než tri štvrtiny tohto objemu. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu februára 2017.

Vo februári 2017 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 109 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 203 miliónov EUR. To síce medziročne predstavuje výrazný štvorpätinový pokles (80,9 %) z hľadiska počtu, ale zároveň ide o takmer dvojtretinový (62,5 %) nárast z hľadiska ich objemu. Najväčšie verejné obstarávanie tohto mesiaca v celkovej hodnote 54 miliónov EUR vyhlásili U. S. Steel Košice, s. r. o. na odprašovanie aglomerácie – pás č. 1, 2, 3 a 4.

V prvých dvoch mesiacoch tohto roka bolo vo Vestníku verejného obstarávania zverejnených celkom 221 súťaží v celkovej hodnote 598 miliónov EUR. Z hľadiska počtu vyhlásených zákaziek ide v medziročnom porovnaní o viac než štvorpätinový (84,8 %) pokles, z hľadiska ich objemu však ide o takmer dvojnásobný (95,1 %) nárast investícií. Medziročné porovnanie ovplyvnila významná zákazka obstarávateľa ŽSR z januára 2017 Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR) v celkovej hodnote 305 miliónov EUR.

„Stavebným spoločnostiam by najviac prospela kontinuálna a efektívna príprava projektov. Veľké výkyvy v objeme, ale aj vo veľkostnej skladbe a početnosti verejných objednávok výrazne zvyšujú nároky na plánovanie vlastných strojných a hlavne ľudských kapacít, ako i na plánovanie zdrojov či nových technológií,“ hovorí Miroslav Potoč, generálny riaditeľ Skanska SK a.s.

V druhom mesiaci roka 2017 investori ukončili a konkrétnym dodávateľom zadali celkom 83 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 69 miliónov EUR. To v medziročnom porovnaní predstavuje štvorpätinový (82,5 %) pokles počtu ukončených verejných obstarávaní a dvojtretinový (66,1 %) pokles z hľadiska ich objemu. V oboch ukazovateľoch ide zároveň o najnižšie hodnoty v prvých dvoch mesiacoch za posledných päť rokov, teda za sledované obdobie. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii a upresneniu dát.

Počet shlédnutí: 0