Vláda schválila zoznam investičných priorít v cestnej infraštruktúre

20. 9. 2020

Vláda na svojom rokovaní schválila pre rezort dopravy zásadný dokument – Zoznam investičných priorít. Na jeho základe sa bude riadiť príprava, výstavba aj údržba cestnej infraštruktúry nasledujúce desaťročie. Cieľom je, aby cestné projekty robili na základe reálnych dopravných potrieb Slovenska, nie na základe politických sľubov a lobingu.

„Zoznam investičných priorít sme intenzívne pripravovali spolu s Útvarom hodnota za peniaze od môjho nástupu do funkcie. Je zásadný nielen preto, že je jednou zo základných úloh v Programovom vyhlásení vlády, ale najmä preto, že na jeho základe budeme môcť transparentne a predvídateľne pripravovať cestné projekty, čo je dôležité pre stavebný trh a všetkých obyvateľov Slovenska,“ vysvetlil minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Zoznam vyše stovky projektov vznikol na základe analytických výpočtov a tvrdých dát. Analytici ÚHP pri posudzovaní jednotlivých projektov brali do úvahy kritériá ako dopravná intenzita, spoločenská priorita, teda aký vplyv bude mať dokončený projekt na nezamestnanosť a tiež pomer nákladov  a prínosov.

Na základe zoznamu priorít vznikne v krátkom čase záväzný harmonogram, v ktorom bude pri jednotlivých projektoch vyčlenená aj finančná čiastka na realizáciu aj časová následnosť. Pri príprave harmonogramu už berieme do úvahy okrem tvrdých analytických dát aj pripravenosť projektov. Harmonogram bude známy po schválení štátneho rozpočtu.

Ministerstvo dopravy si od týchto dokumentov sľubuje okrem transparentného rozhodovania o jednotlivých cestných stavbách aj ich efektívnejšie a plynulejšie financovanie. Čo prispeje k rýchlejšiemu budovaniu cestnej a diaľničnej infraštruktúry.

Celý projekt prioritizácie nájdete aj na webe www.mindop.sk/priority.

Počet shlédnutí: 0