Vo Vranove chcú postaviť biometánovú stanicu

2. 12. 2012

Vo Vranove nad Topľou zrejme vyrastie nová biometánová stanica. Postaviť ju chce spoločnosť Elleven, s.r.o. Do výstavby stanice chce investovať do 8 mil. eur. Ako vyplýva z investičného zámeru, ktorý už spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), s výstavbou stanice chce investor začať v treťom štvrťroku budúceho roka. Ukončenie výstavby je naplánované o zhruba desať mesiacov neskôr.

V biometánovej stanice neďaleko Dlhého Klčova bude spoločnosť anaeróbnou fermentáciou vyrábať z poľnohospodárskych surovín bioplyn, ktorý bude ďalej upravovaný na biometán. Ročne vyrobí stanica takmer 35 tisíc megawatthodín biometánu, pričom spracuje 39 tisíc ton poľnohospodárskych surovín. V biometánovej stanici by mala spoločnosť spracovávať kukuričnú siláž, trávnu senáž, maštaľný hnoj, či kurací trus.

Počet shlédnutí: 0