Výstavba bytov v 2.štvrťroku 2017

5. 9. 2017

V bytovej výstavbe v 2. štvrťroku 2017 bol zaznamenaný medziročný rast počtu začatých bytov. Celkový počet začatých bytov sa oproti 2. štvrťroku 2016 zvýšil o 7,8 % na 5 113 bytov (v súkromnom sektore vzrástol o 7,4 %, vo verejnom sektore o 32,9 %).

Celkový počet dokončených bytov sa znížil o 0,1 % a dosiahol 3 155 bytov (vo verejnom sektore bol nižší o 65,2 %, v súkromnom sektore bol vyšší o 1,4 %).

K 30. júnu 2017 bolo rozostavaných 74 188 bytov. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 sa ich počet zvýšil o 5 293 bytov (o 7,7 %). Podobne sa vyvíjala výstavba rodinných domov, v ktorých sa počet zvýšil o 2 321 bytov (o 5,5 %) na 44 708 bytov. V súkromnom sektore bolo rozostavaných 72 659 bytov (medziročný rast o 7,7 %) a vo verejnom sektore 1 529 bytov (rast o 7 %).

Najviac bytov bolo dokončených v Bratislavskom (27,7 %) a Trnavskom kraji (17,6 %), najmenej v Banskobystrickom kraji (4,1 %). Oproti 2. štvrťroku 2016 vzrástol počet dokončených bytov v Žilinskom (o 9,6 %), Trnavskom (o 8,2 %) a Bratislavskom kraji (o 5,7 %). V priebehu 1. polroka 2017 sa začala výstavba 9 300 bytov a dokončilo sa 7 102 bytov. V porovnaní s 1. polrokom 2016 sa počet začatých bytov znížil o 0,4 %, počet dokončených bytov vzrástol o 13,5 %.

Počet shlédnutí: 0