Výstavba D1 Outletu sa bude financovať aj cez dlhopisy

16. 9. 2012

Výstavba outletového obchodného centra pri Senci sa bude financovať aj cez prostriedky získané od investorov z emitovaných dlhopisov. Spoločnosť D1 Outlet (1), spol. s r.o. podľa výpisu z obchodného vestníka začala koncom augusta vydávať ročné dlhopisy v celkovej hodnote 2,24 mil. eur, ktoré predáva neverejne vopred vybraným investorom. Účel použitia prostriedkov získaných z emisie je podľa výpisu financovanie a výstavba nehnuteľností na projekte D1 Outletu na pozemku v katastrálnom území Senec.

D1 Outlet (1) pritom vydáva desať dlhopisov s menovitou hodnotou 224 tis. eur. Cenné papiere majú nulové ročné úročenie, vydávajú sa však za 89 % až 91 % ich menovitej hodnoty. Dlhopisy sú splatné 21. augusta 2013, emitent si však vyhradzuje právo predčasného splatenia celej menovitej hodnoty dlhopisu už 1. júla budúceho roku pri kurze 98,5 % z menovitej hodnoty cenného papiera.

Výstavba outletu pri Senci podľa informácií uvedených na internetovej stránke začala vo februári 2012. Na ploche 2,8 hektára má návštevníkom v prvej fáze ponúknuť 50 obchodov outletového typu. Developerom projektu je spoločnosť IPEC Group. Jej šéfom je Ivan Čarnogurský, ktorý je zároveň aj konateľom spoločnosti D1 Outlet (1). Otvorenie centra je plánované na marec budúceho roku.

Počet shlédnutí: 0