Výstavba obchvatu Žiaru nad Hronom začína v utorok

15. 10. 2012

Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a.s. 16. októbra začne oficiálne s výstavbou obchvatu Žiaru nad Hronom na rýchlostnej ceste R2. Stavebné práce naplánované na dva roky uskutoční spoločnosť Strabag, s.r.o. za viac ako 26 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Vysúťažená cena predstavuje okolo 47 % z odhadovaných nákladov vyše 56 mil. eur. Obchvat Žiaru by mal byť hotový v októbri 2014. Projekt bude financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu cez Operačný program Doprava.

„V súčasnosti je celá doprava v smere od Prievidze v oboch smeroch vedená po ceste I/50 cez intravilán mesta Žiar nad Hronom. Vybudovaním úseku rýchlostnej cesty sa tranzitná doprava presunie z centra Žiaru nad Hronom na rýchlostnú cestu R2, ktorá bude slúžiť ako západný obchvat tohto mesta,“ informoval v pondelok hovorca NDS Marcel Jánošík. Odklonením tranzitnej dopravy sa podľa neho znížia exhaláty, následne sa zlepší životné prostredie a bezpečnosť premávky pre motoristov, ako aj pre peších v samotnom centre mesta. Úsek obchvatu Žiaru na Hronom je súčasťou plánovanej trasy rýchlostnej cesty R2 od križovatky s diaľnicou D1 pri Trenčíne v smere na Bánovce nad Bebravou, Prievidzu, až po napojenie na rýchlostnú cestu R1 pri Žiari nad Hronom.

Počet shlédnutí: 0