Výstavba strediska pre R1 Nová Baňa má stáť vyše 6 mil. eur

13. 8. 2012

Vybudovanie komplexu Strediska správy a údržby pre rýchlostnú cestu R1 Nová Baňa má stáť 6,16 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Je to viac ako dvojnásobne menej v porovnaní s odhadovanými stavebnými nákladmi vo výške 13 mil. eur. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) uzavrela zmluvu o vykonaní prác so žilinskou firmou Hastra s.r.o. na základe výsledkov verejnej súťaže, v ktorej prijala ponuky pätnástich uchádzačov. Vyplýva to z informácií o výsledkoch tendra zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania. Podľa podmienok súťaže vyhlásenej začiatkom marca tohto roka práce sú plánované na dva roky. Stredisko správy a údržby pre R1 bude zahŕňať administratívne a prevádzkovosociálne budovy, garážové objekty, dielenské objekty, sklady, čerpaciu stanicu pohonných hmôt, čističku odpadových vôd, studňu úžitkovej vody a požiarnu nádrž. „Ide o novostavbu v areáli pôvodného drevospracujúceho závodu, okrem časti jestvujúcej dvojpodlažnej budovy sociálnoprevádzkovej budovy sociálneho zariadenia, ktorá sa bude rekonštruovať,“ uviedla NDS.

Počet shlédnutí: 0