Vývoj stavebnej produkcie v novembri 2015

20. 1. 2016

Stavebná produkcia v novembri 2015 dosiahla hodnotu 549,8 mil. Eur a oproti novembru 2014 bola vyššia v stálych cenách o 15,1 %. Stavebná produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v objeme 524,6 mil. Eur vzrástla o 15,2 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo zvýšenie novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 15,2 % na 380,3 mil. Eur. Opravy a údržba vzrástli o 16,4 % na 140,2 mil. Eur. Priemerná denná produkcia (27,5 mil. Eur) sa zvýšila o 9,4 %. Z pohľadu výrobného zamerania sa zvýšil objem prác na inžinierskych stavbách v sume 189,7 mil. Eur o 22,6 % a na budovách v sume 334,9 mil. Eur o 11,5 %. Produkcia v zahraničí bola vyššia o 13 %, dosiahla 25,2 mil. Eur a z celkového objemu produkcie tvorila 4,6 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia v novembri 2015 o 4,9 % nižšia ako v októbri 2015.

Stavebná produkcia za jedenásť mesiacov roku 2015 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 vzrástla o 17,1 % na 4 848,7 mil. Eur.

V stavebných podnikoch v novembri 2015 oproti októbru 2015 tržby za vlastné výkony a tovar boli nižšie o 5,5 %. V novembri 2015 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2014 vzrástli o 19,3 % a od začiatku roka 2015 o 21,5 %.

Počet shlédnutí: 0