Vývoj stavebníctva SR vo februári a za dva mesiace roka 2017

26. 4. 2017

Stavebná produkcia vo februári objemom 268,1 mil. Eur oproti februáru 2016 klesla v stálych cenách o 10,7 %. Stavebná produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku dosiahla 253,6 mil. Eur a medziročne bola nižšia o 9,9 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil medziročný pokles stavebných prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 15 % na 175,3 mil. Eur. Opravy a údržba sa zvýšili o 5 % na 74,7 mil. Eur. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 69,1 % (o 4,2 percentuálneho bodu menej ako vo februári 2016), podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 4,2 p. b. a tvoril 29,4 %. Priemerná denná produkcia klesla o 6,2 %. Z pohľadu výrobného zamerania sa produkcia realizovaná na inžinierskych stavbách znížila o 23,9 % na 55,9 mil. Eur a na budovách o 4,9 % na 197,8 mil. Eur. Produkcia v zahraničí medziročne klesla o 23,4 %, dosiahla 14,5 mil. Eur a z celkového objemu tvorila 5,4 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia vo februári o 2,7 % vyššia ako v januári.

Stavebná produkcia za dva mesiace v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 klesla o 13,7 % na 485,7 mil. Eur.

V stavebných podnikoch vo februári oproti januáru 5) tržby za vlastné výkony a tovar sa zvýšili o 2,2 %. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka boli nižšie vo februári o 7,2 % a od začiatku roka o 9,5 %.

Počet shlédnutí: 0