Zákazníci majú naďalej veľký záujem o maďarské parky Prologis

1. 2. 2016

Prologis, Inc., globálny líder v oblasti priemyselných nehnuteľností, dnes oznámil podpis šiestich nových nájomných zmlúv v celkovej výške takmer 98 000 metrov štvorcových v piatich parkoch v Maďarsku.

Transakcie v Maďarsku zahŕňajú:

  • predĺženie nájomnej zmluvy v Prologis Park Budapest-Budaörs na 27 800 metrov štvorcových spoločnosťou Geodis, popredným svetovým prevádzkovateľom dodávateľského reťazca;
  • predĺženie nájomnej zmluvy v Prologis Park Budapest-Sziget na 24 800 metrov štvorcových so spoločnosťou Schneider Electric, globálnym špecialistom na riadenie elektrickej energie a automatizáciu;
    • novú nájomnú zmluvu na 16 000 metrov štvorcových s globálnym lídrom v oblasti dizajnu, výroby, distribúcie a popredajných služieb. Spoločnosť je prvým novým zákazníkom v Prologis Park Budapest M1 od akvizície parku;
    • predĺženie nájomnej zmluvy v Prologis Park Budapest-Harbor na 12 300 metrov štvorcových s globálnym lídrom v oblasti zdravotnej starostlivosti;
    • predĺženie nájomnej zmluvy v Prologis Park Budapest M1 na 10 700 metrov štvorcových s globálnym poskytovateľom logistických služieb LGI Logistics Group International GmbH;
  • rozšírenie prenájmu o 6 000 metrov štvorcových s popredným poskytovateľom logistických služieb v Prologis Park Budapest-Batta, kde si v súčasnosti zákazník prenajíma celkom 28 600 metrov štvorcových.

„Nájomná aktivita sa na maďarskom trhu postupne zvyšuje. Uzavretie nových zmlúv ukazuje, že dopyt po našich kvalitných budovách a službách je na trhu silný. Záujem sledujeme nielen u našich súčasných zákazníkov, čo nám poskytuje pevný základ pre naše operácie v Maďarsku, ale aj zo strany nových zákazníkov. Ideme na plné obrátky,“ povedal senior viceprezident a riaditeľ Prologis v Maďarsku László Kemenes. „Vynikajúce výsledky našich parkov v Maďarsku odrážajú snahu našich profesionálnych tímov pre prenájom a vzťahy so zákazníkmi a tiež vynikajúcu kvalitu a umiestnenie našich parkov,“ dodal.

Prologis je s portfóliom 612 000 metrov štvorcových v šiestich parkoch popredným poskytovateľom priemyselných plôch v Maďarsku (k 31. decembru 2015).

Počet shlédnutí: 0