Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb

13. 10. 2014

K triáde zákonov, ktorých účinnosť je navrhovaná od 1. júla 2015 patrí okrem nového katastrálneho a stavebného zákona aj zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb. Voči aktuálnemu zneniu stavebného zákona, ktorý otázky vyvlastňovania nehnuteľností upravuje dnes, dôjde k viacerým zmenám. Ako príklad je možné uviesť, že účely, na ktoré sa bude dať nehnuteľnosť vyvlastniť bude potrebné hľadať v osobitných zákonoch, náhrada za vyvlastnenie bude môcť byť poskytnutá len v peniazoch a zmení sa aj maximálna lehota, v ktorej bude nutné začať s užívaním vyvlastnenej nehnuteľnosti. Táto sa predlžuje z dnešných dvoch až na päť, a v niektorých prípadoch dokonca až desať rokov.

Počet shlédnutí: 0