Zlý zákon núti mesto stavať náhradné nájomné byty a mesto preto musí konať

5. 6. 2016

Viaceré body uznesenia mestského zastupiteľstva z 26. mája 2016, týkajúce sa zastavenia procesu verejného obstarávania náhradných nájomných bytov v Ružinove, odporujú zákonu a sú pre hlavné mesto nevýhodné, preto primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal uznesenie vzhľadom na zodpovednosť, ktorú má voči mestu a Bratislavčanom, podpísať nemôže.

„Citlivo vnímam pripomienky Ružinovčanov a som rád, že sa konečne o tému náhradných nájomných bytov začali zaujímať aj mestskí poslanci, ale nemôžem postupovať protizákonne, preto toto uznesenie nemôžem podpísať,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Podľa právnej analýzy niektoré body uznesenia odporujú zákonom č. 260/2011 Z. z. a č. 261/2011 Z. z., podľa ktorých mesto musí náhradné nájomné byty zabezpečiť do konca roku 2016. Zároveň podľa súčasne platnej legislatívy ani nie je možné zastaviť či zrušiť už vyhlásený postup verejného obstarávania.

„Mesto je ako medzi dvoma mlynskými kameňmi, na jednej strane sú občania, ktorí výstavbu vo vybraných lokalitách odmietajú, na druhej strane je zákonná povinnosť, ktorú si mesto jednoducho musí splniť a zabezpečiť občanom, ktorí na to majú nárok, bývanie,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Som proti akýmkoľvek extrémnym riešeniam. Musíme spolupracovať so všetkými komunitami Bratislavčanov, ktorých sa to týka, rovnako aj s vládou SR, pretože je to práve zákon, ktorý nás jednoducho núti stavať a nedáva nám na výber. V závislosti od rokovaní s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sme pripravení procesy zabezpečenia náhradných nájomných bytov prehodnotiť. Dnes však nemôžem konať inak. Nemôžem urobiť to, čo môj predchodca – nerobiť nič,“ dodal primátor. „Nič nie je definitívne, robíme viaceré kroky, vytypovávame ďalšie lokality… Navyše v konečnom dôsledku má všetko v rukách stavebný úrad,“ povedal primátor.

Zákon prikazuje mestám do konca roku 2016 postaviť 580 náhradných nájomných bytov, v opačnom prípade bude musieť z mestského rozpočtu vyplácať 4 mil. EUR, čo je približne polovica voľných zdrojov mesta, ktoré sú určené na rozvoj, ako rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným majiteľom reštituovaných bytov.

Primátor však zároveň oceňuje časť uznesenia mestského zastupiteľstva, podľa ktorého dostal mandát rokovať s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o zmene zákona č. 261/2011 Z. z., nakoľko súčasné znenie zákona predstavuje podľa nich vážne riziko negatívneho dopadu na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy a zníženia kvality života Bratislavčanov v dôsledku úbytku zelene a zvýšenia dopravného zaťaženia dotknutých lokalít. „O túto časť uznesenia sa budem opierať aj pri rokovaní s ministerstvom a poslancami NR SR, aby upravili zákon, ktorý všetko hádže na plecia mesta. Jedna krivda je totiž nahrádzaná druhou a tento problém nemôže stavať Bratislavčanov proti sebe,“ dodal primátor.

Počet shlédnutí: 0