Zóna Cvernovka je už v ďalšej fáze riešenia

14. 2. 2016

Do 1. marca môže verejnosť pripomienkovať koncept riešenia Územného plánu zóny Cvernovka. Ide o územie bývalej továrne na nite medzi Páričkovou, Svätoplukovou a Košickou ulicou. Jeho súčasťou je pamiatkovo chránený objekt pradiarne. Súkromný areál čaká rozvoj. „Naším cieľom je určiť jasné pravidlá pre toto územie, ktoré neodmysliteľne patrí k histórii Ružinova a Bratislavy. V širšom okolí bývalej továrne sa už realizujú rôzne projekty a my by sme radi Cvernovke stanovili jasnú budúcnosť. Chceme, aby jej charakteristické črty zostali zachované a zároveň by sme chceli umožniť jej rozvoj. A to aj napriek tomu, že niektoré z budov v areáli bývalej továrne jeho minulý vlastník kontroverzne zbúral,“ objasnil zámer mestskej časti Ružinov starosta Dušan Pekár.

Laická aj odborná verejnosť sa môže s konceptom riešenia plánu zóny Cvernovka v dvoch jeho variantoch oboznámiť na verejnom stretnutí, ktoré bude 15. februára o 16.00 vo veľkej sále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej ulici 18. Do začiatku marca je potom možné koncept riešenia územného plánu zóny písomne pripomienkovať a doručiť na miestny úrad.

Územný plán zóny Cvernovka spodrobní územný plán hlavného mesta a určí limity priestorového a funkčného využitia územia, stanoví dopravné a technické vybavenie lokality a aj jej vzťahy k širšiemu okoliu, kde vznikne nová autobusová stanica.

http://www.bratislavskenoviny.sk/…ystavba.html?…

Počet shlédnutí: 0