Zumtobel Group zvyšuje svoj zisk. Reštrukturalizácia sa osvedčila

31. 7. 2019

Skupina Zumtobel Group prešla rokom zmien, ako vyplýva z nedávnej výročnej správy pre rok 2018/19. Vďaka rozsiahlej reštrukturalizácii spoločnosti a strategickým i organizačným zmenám zvýšila svoj zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT), ktorý spolu činil 27,6 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 0,8 %.

Kľúčové výsledky podľa výročnej správy (v porovnaní s minulým rokom):

  • Pozitívny trend rastu tržieb nastal v 4. štvrťroku o 3,14 %
  • Zvýšila sa výnosnosť a zisk pre úrokmi a zdanením na 27,6 miliónov eur, návratnosť tržieb vzrástla z 1,6 % na 2,4 %
  • Pre rok 2018/19 nebolo navrhnuté žiadne delenie dividend
  • Tržby celkovo mierne poklesli o 2,9 %, primárne následkom brexitu

Medziročné zlepšenie ziskovosti bolo hlavným cieľom pre Zumtobel Group v období 2018/19, ktorý sa podarilo splniť. Pomohli k tomu hlavne úsporné opatrenia a celková efektivita. Napríklad predajné a administratívne náklady sa znížili v porovnaní s minulým rokom o 8,3 %. Zisk pred úrokmi a zdanením vzrástol o 8 miliónov eur na celkom 27,6 miliónov eur (v predchádzajúcom roku to bolo 19,7 miliónov eur)

„Rok 2019 bol pre Zumtobel Group rokom prechodu. Splnili sme si svoju domácu úlohu a pomocou reštrukturalizačných opatrení zlepšili ziskovosť, čím sme dosiahli naše ciele. Teraz sa pozeráme smerom vpred,“ komentoval hospodárske výsledky výkonný riaditeľ Zumtobel Group Alfred Felder. Svetlú budúcnosť naznačuje aj nárast tržieb spoločnosti v tohtoročnom 4. kvartále, čo sa udialo po prvýkrát za posledných 13 kvartálov.

Na Slovensku sa skupine Zumtobel Group darilo nad očakávania dobre. Podarilo sa jej úspešne vybudovať plnohodnotnú pobočku, ktorá poskytuje lokálnym zákazníkom komplexné služby. Medzi výnimočné projekty minulého roka patria napríklad Národný futbalový štadión, fabrika Jaguar Land Rover v Nitre či renovácie čerpacích staníc Slovnaft. Naštartovaný bol aj projekt osvetlenia nového obchvatu Bratislavy, čo posilňuje pozíciu Zumtobel Group ako lídra v odvetví aj na slovenskom trhu.

V období 2018/19 dosiahol Zumtobel Group celkové tržby vo výške 1,162 miliónov eur (čo znamená medziročný pokles o 2,9 %). Dôvodom bola hlavne agresívna cenová konkurencia v odvetví osvetlení a podstatne nižšie príjmy (približne o 11 %) vo Veľkej Británii následkom brexitu, ktorý výrazne znížil počet zákaziek na nebytovú výstavbu.

Pozitívne výsledky zaznamenala spoločnosť Zumtobel Group v oblasti peňažného toku (cash flow). Tu sa v porovnaní s minulým rokom dostala do kladných hodnôt a dosiahla hranicu 3,4 miliónov eur hlavne vďaka výnosom z prevádzkovej činnosti a investíciám na nižších úrovniach spoločnosti.

„Nasledujúci finančný rok 2019/20 pre nás bude obdobím transformácie. Sme na ceste k udržateľnému úspechu, našim cieľom je teraz obnoviť rast a zlepšiť ziskovosť,“ pokračoval výkonný riaditeľ Zumtobel Group Alfred Felder. V konkrétnych číslach sa bude Zumtobel Group snažiť hlavne o zvýšenie podielu čistého zisku pred úrokmi a zdanením z terajších 2,6 % na 3-5 %.

Ako už je v spoločnosti Zumtobel Group tradíciou, výročná správa bola zároveň prepracovaným dizajnovým kúskom a na jej tvorbe sa podieľali dizajnové a architektonické štúdiá Baumschlager Eberle Architekten a Gottschalk+Ash. Výročná správa má pomocou kontrastov a minimalistického čiernobieleho ladenia vytvárať súhru svetla a priestoru.

Počet shlédnutí: 0