ZVOLEN: Z nedokončenej športovej haly má byť výskumné centrum

14. 5. 2013

Takmer desať rokov rozostavanú budovu športovej haly vo zvolenskej lokalite Lanice chce Technická univerzita vo Zvolene dokončiť v podobe prestavby na výskumné centrum s laboratóriami. Ako uviedol rektor Rudolf Kropil, vyžiada si to investíciu zhruba šesť miliónov eur na stavebné náklady a ďalšiu približne rovnakú sumu bude treba na vybavenie výskumného centra. Univerzita chce na to získať prostriedky z eurofondov, do úvahy však podľa rektora pripadá aj alternatíva postupného dobudovania z vlastných zdrojov. „Realizáciou projektu sa budú napĺňať úlohy rozvojového programu Veda a výskum dlhodobého zámeru Technickej univerzity vo Zvolene, ale najmä to podporí dlhodobú profiláciu výskumne orientovanej univerzity,“ uviedol Kropil. Športovú halu začala Technická univerzita vo Zvolene spoločne s ministerstvom školstva a mestom Zvolen stavať v roku 2002, pre nedostatok finančných prostriedkov však bola výstavba v januári 2004 zastavená. Do stavby sa investovalo vyše 100-miliónov korún (3,2 milióna eur), pričom podľa aktuálneho znaleckého posudku je jej hodnota bez pozemku 341-tisíc eur. Dostavba haly podľa pôvodného projektu je podľa rektora nereálna. Stála by okolo 13 miliónov eur a okrem vysokej investície by bolo problémom aj efektívne využitie športovej haly pre potreby univerzity aj mesta Zvolen a tiež predpokladané vysoké prevádzkové náklady. „Ďalšou alternatívou by bola demolácia torza stavby a využitie pozemku. Náklady na zbúranie by podľa odhadov predstavovali približne 400-tisíc, čo sú taktiež vysoko neefektívne náklady,“ uviedol Kropil. Prestavbou na výskumné centrum by sa podľa neho v maximálnej možnej miere využili doteraz vynaložené investície. Predpokladá, že pri optimálnom variante a získaní prostriedkov z eurofondov bude výskumné centrum hotové o dva až štyri roky, inak o šesť až sedem rokov. „Vybudovaním centra sa mimoriadne zlepšia podmienky pre špičkový európsky výskum Technickej univerzity vo Zvolene predovšetkým v oblastiach adaptívny manažment lesov Slovenska, transformácia drevnej suroviny na výrobky novej generácie, dizajn a tvorba nábytku, biodiverzita, ekologické princípy tvorby a ochrany krajiny, využitie nových energetických zdrojov,“ dodal Kropil. Mesto Zvolen zámer univerzity podporuje, tamojší mestskí poslanci na poslednom zasadnutí schválili zrušenie podielového spoluvlastníctva stavby s tým, že mesto sa vzdalo takmer 332-tisíc eur (10 miliónov korún), ktoré na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov investovalo do výstavby haly. Podobnú dohodu univerzita podľa jej hovorcu Petra Gašperana vyrokovala aj s ministerstvom školstva, podpísaná zatiaľ nie je.

Počet shlédnutí: 0