Online prenos

City fórum `21 Online (zdarma)

 • 10. 05. 2021
 • Online

 • Technickú podporu v prípade akýchkoľvek problémov zabezpečuje: Adam Fejfar (Stavebné fórum) tel.: +420 608 069 074
13:30 – 14:00 hod.

BLOK 1

Mestá v (a po) pandémii

 • Ako osobne primátori prežili pandémiu a ako ich to zasiahlo.
 • Ako zmenila mestá pandémia COVID-19 a aké príležitosti vytvorila?
 • Pandémia prehĺbila sociálne rozdiely v mestách, čo sa prejavuje najmä v dostupnosti bývania.
 • Ako spraviť mestá spravodlivejšie pre všetky sociálne skupiny?

Aktivní účastníci

 • Matúš Vall (primátor Bratislavy)
 • Zdeněk Hřib (primátor Prahy)
 • Milota Sidorová (MIB)
14:00 – 14:30 hod.

Aktuálne a budúce výzvy v oblasti dostupnosti kvalitného bývania v európskych metropolách.

 • PREDNÁŠKA: Robert Korab, konzultant v oblasti meststkého plánovania a bytovej výstavby, Viedeň

Aktivní účastníci

 • Robert Korab ()
14:35 – 15:00 hod.

BLOK 2

NOVÉ PRÍSTUPY K PODPORE NÁJOMNÉHO BÝVANIA V BRATISLAVE

 • Predstavenie novej Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 v Bratislave

Aktivní účastníci

 • Lenka Antalová Plavuchová ()
 • Ján Mazúr (Metropolitný inštitút Bratislavy)
 • Filip Foglar (Magistrát hl. mesta Prahy)
15:00 – 16:00 hod.

Diskusia o rôznych konceptoch a modeloch spolupráce verejného a privátného sektora pri podpore bytovej výstavby a rozvoja nájomného bývania:

Aktivní účastníci

 • Ján Mazúr (Metropolitný inštitút Bratislavy)
 • Juraj Šujan (hl. mesto Bratislava)
 • Juraj Juritka (Lucron)
 • Pavel Pelikán (JTRE)
 • Ján Krnáč (CRESCO Real Estate)
 • Radek Pšenička (YIT)
 • Marián Hlavačka (Corwin)

Online

Aktivní účastníci

Matúš Vall

primátor Bratislavy

Matúš Vall

primátor Bratislavy

Zdeněk Hřib

primátor Prahy

Zdeněk Hřib

primátor Prahy

Milota Sidorová

MIB

Milota Sidorová

MIB

Robert Korab

Robert Korab

konzultant v oblasti meststkého plánovania a bytovej výstavby, Viedeň

Lenka Antalová Plavuchová

Lenka Antalová Plavuchová

námestníčka primátora hl. mesta Bratislava pre oblasť nájomného bývania a sociálne veci

Ján Mazúr

Metropolitný inštitút Bratislavy

Ján Mazúr

Metropolitný inštitút Bratislavy

Filip Foglar

Magistrát hl. mesta Prahy

Filip Foglar

Magistrát hl. mesta Prahy

Ján Mazúr

MIB

Ján Mazúr

MIB

Juraj Šujan

hl. mesto Bratislava

Juraj Šujan

hl. mesto Bratislava

Juraj Juritka

Lucron

Juraj Juritka

Lucron

Pavel Pelikán

JTRE

Pavel Pelikán

JTRE

Ján Krnáč

CRESCO Real Estate

Ján Krnáč

CRESCO Real Estate

Radek Pšenička

YIT

Radek Pšenička

YIT

Marián Hlavačka

Corwin

Marián Hlavačka

Corwin