Hybridní konference

REAL ESTATE MARKET: Města, budovy a energie

  • 23. 03. 2023
  • Spojka Events, Pernerova 697/35, 186 00 Praha 8

  • Všetky informácie nájdete na webovej stránke konferencie tu: www.remspace.cz/akce/real-estate-market-mesto-energie/