Farebné štruktúry – moderné a výtvarné riešenie nielen do bytu

 • 11. 12. 2007
V neposlednom rade ešte treba spomenúť aj využitie fotografického média ako 2D štruktúry. Čiže, tak ako sa dajú použiť už vyššie menované technológie na výtvarné dotvorenie, tak je to aj v prípade fotografie. Tá sa na fólii nanáša na steny ( v rozmeroch podľa návrhu architekta ), buď s povrchovou úpravou lakovaním, alebo bez nej. Takto môžeme dosiahnuť zároveň…

Vydrica – šanca na dobrú architektúru na dobrom mieste?

 • 14. 11. 2007
Koncom októbra prebehlo záverečné sedenie poroty a nasledovalo vyhlásenie výsledkov piatich medzinárodných architektonických súťaží na riešenie priestorov piatich sektorov budúceho Podhradia v rámci komplexu Vydrica. Do záverečného kola postúpilo 22 architektonických ateliérov. Z nich jeden však do stanoveného termínu návrh nepodal. Aj v druhom kole bola súťaž anonymná, šesťmiestne kódy jednotlivých návrhov boli totožné s tými v prvom kole. Porota kládla dôraz…

Plánujete presťahovať svoju firmu? Počkajte, Digital Park 2 sa už stavia!

 • 28. 10. 2007
Digital Park je moderným administratívnym komplexom v strategickej lokalite na Einsteinovej ceste v Petržalke. Jeho špecifickým znakom je neobvykle nízky koeficient zastavanosti pozemkov a vysoký podiel oddychových zón. Prvá časť projektu bola zrealizovaná s celkovými investičnými nákladmi viac ako 16 mil. EUR, a bola skolaudovaná v septembri 2006. Priniesla na trh 10 tisíc m2 kancelárskych priestorov. Autorom II.etapy projektu je známy architektonický ateliér…

Tu sedí jednoducho všetko

 • 17. 10. 2007
IPEC POINTy v krajinách strednej a východnej Európy , to je iniciatíva spoločnosti IPEC GROUP, ktorá sa zameriava na firmy, ktoré majú záujem zriadiť prevádzku v uvedených krajinách. Necelých 15 rokov vo východnej Európe aktívna IPEC GROUP pozná želania a požiadavky priemyslu a stredných a malých firiem. IPEC POINTy sú dôslednou a presvedčivou odpoveďou k téme rozširovanie výroby: minimálne riziko na základe nájomnej ponuky…

PPP – spolupráca verejného a súkromného sektoru

 • 16. 10. 2007
Vo svete sa používajú rozličné definície projektov PPP. Vyplývajú z rozmanitosti ich foriem. Majú však niekoľko spoločných znakov. Ide o zabezpečenie verejnej infraštruktúry a verejných služieb prostredníctvom súkromných firiem, využitím ich vlastných zdrojov a schopností, pričom súkromná firma získava trvalý tok verejných peňazí. Hovoríme teda o projektoch partnerstva verejného a súkromného sektora. V zahraničí je čoraz populárnejší tento spôsob financovania. V PPP projektoch…

Zmeny v územnom pláne Bratislavy

 • 10. 10. 2007
V diskusii sa developeri zhodli, že proces zmien v územnom pláne trvá príliš dlho. Taktiež sa zhodnotilo, že by bolo dobré, keby sa k územnému plánu vydal manuál. Všetci účastníci sa však zhodli v jednom – budovať v spoločnej zhode je jednoduchšie a nový územný plán je štartovacou plochou pre dialóg.

Nové City Auditórium na novom nábreží

 • 9. 10. 2007
Budova Skladu č. 7 spolu s dobudovanými priestormi bude verejnosti sprístupnená v roku 2010. Ešte pred oficiálnym otvorením celého komplexu bude na prízemí budovy sprístupnený pavilón, ktorý bude využívať spoločnosť Ballymore pre marketingové aktivity v rámci prvej aj druhej fázy projektu Eurovea. Priestory na druhom (okrem priestoru šatní) a treťom poschodí budú slúžiť na komerčné a verejnoprospešné účely. Vizualizace: 1 – čelný pohľad…

Development news Slovakia

 • 4. 10. 2007
Ďalším partnerom Stavebného fóra.sk sa stal mesačník Development news Slovakia. Časopis vychádza v pražskom vydavateľstve Wagner Press, s.r.o. a o jeho zámeroch na slovenskom trhu hovoríme s Ing. arch. Vladimírom Talašom, riaditeľom organizačnej zložky vydavateľstva v Bratislave. Ste pomerne nový subjekt s českým zázemím na slovenskom trhu. Prečo ste sa rozhodli vstúpiť na tento trh? Mesačník Development news vychádza v Prahe od…

Interview s primátorom hlavného mesta SR Andrejom Ďurkovským – časť 2.

 • 25. 9. 2007
Pri každom novom projekte vydáva magistrát hlavného mesta záväzné stanovisko pre projektovú dokumentáciu, kde konštatuje súlad alebo nesúlad k územnému plánu. Treba povedať, že zahusťovanie mestských častí je logický proces rozvoja miest. V Bratislave to súvisí aj s faktom, že v minulosti boli sídliská stavané veľmi veľkoryso s množstvom voľných, často nevyužitých plôch. Každé mesto má reálne dve možnosti rozvoja…

Interview s primátorom hlavného mesta SR Andrejom Ďurkovským – časť 1.

 • 20. 9. 2007
Pri príležitosti diskusného stretnutia, ktoré Stavebné fórum.sk pripravuje na tému Zmeny územného plánu Bratislavy 2.10.2007, sme si dovolili položiť niekoľko otázok primátorovi hlavného mesta Slovenska, pánovi Andrejovi Ďurkovskému. V prvej časti interview nás zaujímalo, prečo bol nový územný plán potrebný, hlavné rozdiely medzi starým a novým územným plánom a jeho plánované zmeny / aktualizácie.

Zona Tortona

 • 19. 8. 2007
Palac Swarovski Crystal Po 6 rokoch plných konzervatizmu, Swarovski predstavil kolekciu 18-tich nových vzrušujúcich dizajnov. Prezentácia bola úchvatná ako každý rok, plná hry svetiel a lesku kryštálu. Foto autor

Polyfunkčný objekt ParkProject na Mikovíniho ul.

 • 13. 8. 2007
Autorom projektu je architekt Peter Moravčík, ktorému sa pomocou moderných, ale čistých architektonických prvkov podarilo dosiahnuť príjemný efekt moderného polyfunkčného objektu so svojím vlastným výrazom. Veľké presklené plochy ako v „horizontále“, tak aj vo „vertikále“ v kontraste s jednoduchou a čistou plochou fasády a tieniacimi prvkami vonkajších žalúzií, tak pôsobia nekonfrontačne a zdôrazňujú samotnú čistotu dvoch hlavných výrazových línií – horizontálnych a vertikálnych.…

Študenti ateliéru skla VŠVU v Galérii NOVA

 • 26. 7. 2007
V priestoroch Galérie NOVA sa už po tretíkrát predstavujú študenti ateliéru skla Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Ide o výber z letného prieskumu. Pre slovenské sklárske umenie je najvýznamnejšou udalosťou založenie Oddelenia skla v architektúre na VŠVU v roku 1965, ktorého vedením bol poverený vtedy mladý český výtvarník Václav Cigler. Počas nasledujúcich viac ako 40 rokov sa na čele ateliéru predstavili ďalšie…

Mini Maxi – Farebné štruktúry alebo 4x4x4m

 • 22. 7. 2007
Dnešný svet je naozaj plný farieb a všakovakých štruktúr. Preto si majiteľ stavebnej firmy, art – painter a architekt povedali, prečo by to tak nemohlo byť aj v interiéri? A tak od jari, respektíve od openning party 19.3.2007 funguje v Bratislave na Legionárskej ulici nový showroom firmy 4image s.r.o. na prezentáciu farebných povrchových štruktúr. Zadanie pre architekta bolo od začiatku viac než…

Aktuálna legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov II.

 • 15. 7. 2007
Na úvod 2.časti je potrebné dodať, že Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov bola v plnej miere prevzatá do podmienok slovenského práva až uvedením zákona č. 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov do platnosti s účinnosťou od 15. januára 2007.

Slovenský development a realitný trh španielskymi očami

 • 8. 7. 2007
Prvé dôležité stretnutie? Banky. Generálny riaditeľ spoločnosti, p. Bruno Navarro Tomás, hneď na začiatku vysvetlil prečo. Jednoducho pri projektovom financovaní je to ako uzavretie manželstva s danou bankou. Podobností je tam vraj naozaj mnoho. Musím priznať, že väčšina stretnutí a prvotných rokovaní v bankách bolo pre nás príjemným prekvapením, pretože sme neočakávali takú úroveň priblíženia tomu, čo spoločnosť v Španielsku považuje…

Obzretie za seminárom „Energetická hospodárnosť budov a nízkoenergetické domy“

 • 1. 7. 2007
Druhý panel v ktorom sa predstavili zástupcovia rakúskych spoločností bol zameraný na predstavenie progresívnych metód využívaných v oblasti ekologizácie stavebníctva v regióne Dolného Rakúska. Diskutujúci zástupcovia rakúskych spoločností v rámci svojho vystúpenia predstavili aj koncepcie nízkoenergetických a pasívnych stavieb. Ako vyplynulo z diskusie, oblasť Dolného Rakúska má dostatočný potenciál skúseností s výstavbou pasívnych domov, pričom táto oblasť je podporovaná aj ekonomicky. Pre…

Niekoľko otázok pre Ing. Mateja Badu

 • 25. 6. 2007
Najaktuálnejším problémom a zmenám v katastri nehnuteľností sa venovalo diskusné stretnutie Stavebného fóra.sk, ktoré prebehlo na tému Kataster nehnuteľností, jeho technický rozvoj a právne vzťahy k nehnuteľnostiam. Podpredseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Ing. Matej Bada, sa zameral na projekt viacúčelového katastra, ktorý má mať v budúcnosti veľký prínos ako pre verejnosť, tak pre pracovníkov rezortu.

Dvaja giganti spájajú sily

 • 13. 6. 2007
Jedni z najvýznamnejších hráčov na developerskom trhu sa rozhodli spojiť sily. O dohode medzi HB Reavis Group a IPEC Group informovali na tlačovej konferencii dňa 13.6.2007 najvyšší predstavitelia oboch spoločností, predseda predstavenstva HB Reavis Group, Ivan Valent a generálny riaditeľ IPEC Group, Ivan Čarnogurský. Výhod vzniknutej tzv. joint venture je viac, nepochybne medzi ne patrí rozdelenie nákladov a posilnenie pozície v stredoeurópskom a východoeurópskom…