Development news Slovakia

 • 4. 10. 2007
Ďalším partnerom Stavebného fóra.sk sa stal mesačník Development news Slovakia. Časopis vychádza v pražskom vydavateľstve Wagner Press, s.r.o. a o jeho zámeroch na slovenskom trhu hovoríme s Ing. arch. Vladimírom Talašom, riaditeľom organizačnej zložky vydavateľstva v Bratislave. Ste pomerne nový subjekt s českým zázemím na slovenskom trhu. Prečo ste sa rozhodli vstúpiť na tento trh? Mesačník Development news vychádza v Prahe od […]

Interview s primátorom hlavného mesta SR Andrejom Ďurkovským – časť 2.

 • 25. 9. 2007
Pri každom novom projekte vydáva magistrát hlavného mesta záväzné stanovisko pre projektovú dokumentáciu, kde konštatuje súlad alebo nesúlad k územnému plánu. Treba povedať, že zahusťovanie mestských častí je logický proces rozvoja miest. V Bratislave to súvisí aj s faktom, že v minulosti boli sídliská stavané veľmi veľkoryso s množstvom voľných, často nevyužitých plôch. Každé mesto má reálne dve možnosti rozvoja […]

Interview s primátorom hlavného mesta SR Andrejom Ďurkovským – časť 1.

 • 20. 9. 2007
Pri príležitosti diskusného stretnutia, ktoré Stavebné fórum.sk pripravuje na tému Zmeny územného plánu Bratislavy 2.10.2007, sme si dovolili položiť niekoľko otázok primátorovi hlavného mesta Slovenska, pánovi Andrejovi Ďurkovskému. V prvej časti interview nás zaujímalo, prečo bol nový územný plán potrebný, hlavné rozdiely medzi starým a novým územným plánom a jeho plánované zmeny / aktualizácie.

Zona Tortona

 • 19. 8. 2007
Palac Swarovski Crystal Po 6 rokoch plných konzervatizmu, Swarovski predstavil kolekciu 18-tich nových vzrušujúcich dizajnov. Prezentácia bola úchvatná ako každý rok, plná hry svetiel a lesku kryštálu. Foto autor

Polyfunkčný objekt ParkProject na Mikovíniho ul.

 • 13. 8. 2007
Autorom projektu je architekt Peter Moravčík, ktorému sa pomocou moderných, ale čistých architektonických prvkov podarilo dosiahnuť príjemný efekt moderného polyfunkčného objektu so svojím vlastným výrazom. Veľké presklené plochy ako v „horizontále“, tak aj vo „vertikále“ v kontraste s jednoduchou a čistou plochou fasády a tieniacimi prvkami vonkajších žalúzií, tak pôsobia nekonfrontačne a zdôrazňujú samotnú čistotu dvoch hlavných výrazových línií – horizontálnych a vertikálnych. […]

Študenti ateliéru skla VŠVU v Galérii NOVA

 • 26. 7. 2007
V priestoroch Galérie NOVA sa už po tretíkrát predstavujú študenti ateliéru skla Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Ide o výber z letného prieskumu. Pre slovenské sklárske umenie je najvýznamnejšou udalosťou založenie Oddelenia skla v architektúre na VŠVU v roku 1965, ktorého vedením bol poverený vtedy mladý český výtvarník Václav Cigler. Počas nasledujúcich viac ako 40 rokov sa na čele ateliéru predstavili ďalšie […]

Mini Maxi – Farebné štruktúry alebo 4x4x4m

 • 22. 7. 2007
Dnešný svet je naozaj plný farieb a všakovakých štruktúr. Preto si majiteľ stavebnej firmy, art – painter a architekt povedali, prečo by to tak nemohlo byť aj v interiéri? A tak od jari, respektíve od openning party 19.3.2007 funguje v Bratislave na Legionárskej ulici nový showroom firmy 4image s.r.o. na prezentáciu farebných povrchových štruktúr. Zadanie pre architekta bolo od začiatku viac než […]

Aktuálna legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov II.

 • 15. 7. 2007
Na úvod 2.časti je potrebné dodať, že Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov bola v plnej miere prevzatá do podmienok slovenského práva až uvedením zákona č. 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov do platnosti s účinnosťou od 15. januára 2007.

Slovenský development a realitný trh španielskymi očami

 • 8. 7. 2007
Prvé dôležité stretnutie? Banky. Generálny riaditeľ spoločnosti, p. Bruno Navarro Tomás, hneď na začiatku vysvetlil prečo. Jednoducho pri projektovom financovaní je to ako uzavretie manželstva s danou bankou. Podobností je tam vraj naozaj mnoho. Musím priznať, že väčšina stretnutí a prvotných rokovaní v bankách bolo pre nás príjemným prekvapením, pretože sme neočakávali takú úroveň priblíženia tomu, čo spoločnosť v Španielsku považuje […]

Obzretie za seminárom „Energetická hospodárnosť budov a nízkoenergetické domy“

 • 1. 7. 2007
Druhý panel v ktorom sa predstavili zástupcovia rakúskych spoločností bol zameraný na predstavenie progresívnych metód využívaných v oblasti ekologizácie stavebníctva v regióne Dolného Rakúska. Diskutujúci zástupcovia rakúskych spoločností v rámci svojho vystúpenia predstavili aj koncepcie nízkoenergetických a pasívnych stavieb. Ako vyplynulo z diskusie, oblasť Dolného Rakúska má dostatočný potenciál skúseností s výstavbou pasívnych domov, pričom táto oblasť je podporovaná aj ekonomicky. Pre […]

Niekoľko otázok pre Ing. Mateja Badu

 • 25. 6. 2007
Najaktuálnejším problémom a zmenám v katastri nehnuteľností sa venovalo diskusné stretnutie Stavebného fóra.sk, ktoré prebehlo na tému Kataster nehnuteľností, jeho technický rozvoj a právne vzťahy k nehnuteľnostiam. Podpredseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Ing. Matej Bada, sa zameral na projekt viacúčelového katastra, ktorý má mať v budúcnosti veľký prínos ako pre verejnosť, tak pre pracovníkov rezortu.

Dvaja giganti spájajú sily

 • 13. 6. 2007
Jedni z najvýznamnejších hráčov na developerskom trhu sa rozhodli spojiť sily. O dohode medzi HB Reavis Group a IPEC Group informovali na tlačovej konferencii dňa 13.6.2007 najvyšší predstavitelia oboch spoločností, predseda predstavenstva HB Reavis Group, Ivan Valent a generálny riaditeľ IPEC Group, Ivan Čarnogurský. Výhod vzniknutej tzv. joint venture je viac, nepochybne medzi ne patrí rozdelenie nákladov a posilnenie pozície v stredoeurópskom a východoeurópskom […]

Aktuálna legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov – 1. časť

 • 10. 6. 2007
„Budova“ je v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia. Budovou sa rozumie stavba ako celok alebo aj jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie. Energetická hospodárnosť budov sa určuje výpočtom a vyjadruje sa okrem iného v číselných ukazovateľoch celkovej potreby energie. Podľa energetickej hospodárnosti a emisií […]

Nové trendy v zariaďovaní bytových interiérov – „ornamentálny“ a dekoratívny minimalizmus?

 • 6. 6. 2007
Takisto aj v ponuke ďalších firiem ako je PEGASO, ARREDOCLASSIC, STILEMA a iných bol tento štýl nábytku na vysokej úrovni čo sa týka spracovania a použitých materiálov. Z ponuky týchto firiem sa dá naozaj vybrať kus nábytku – solitér napr. ako kontrapunkt v modernom ineriéri, čo sme mohli naživo vidieť aj v ich stánkových inštaláciách. V kategórii „nedrevených“ nábytkov sa výrazne prezentovala firma METALDESIGN so […]

Facility management nie je iba o poskytovaní služieb

 • 27. 5. 2007
V súčasnej dobe sa čoraz častejšie začínajú objavovať príspevky a články k problematike facility managementu. Ich účelom je čitateľom predstaviť problematiku facility managementu a súčasne poukázať na to, aký význam má aplikácia facility managementu pre ekonomické riadenie spoločností. V prvom rade je potrebné poukázať na skutočnosť, že facility management je odbor ktorý v sebe zahŕňa využitie poznatkov hlavne z oblastí stavebníctva, technológií, […]

Ako riešiť „priľahlé pozemky“ bytového domu?

 • 21. 5. 2007
Základná právna úprava inštitútu priľahlého pozemku je obsiahnutá v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Pod pojmom „priľahlý pozemok“ sa rozumie (v intenciách zákonnej dikcie) pozemok patriaci k bytovému domu, na ktorom je oplotená záhrada, oplotené nádvorie a ktorý ako taký je právne aj fakticky priradený k bytovému domu. Vzhľadom na túto skutočnosť upravujú právne […]

Rakúske energetické dni na Slovensku

 • 21. 5. 2007
Cieľom „Rakúskych energetických dní na Slovensku“ bolo podporiť spoluprácu medzi rakúskymi a slovenskými firmami, inštitúciami a samozrejme samosprávou. Spoločnou snahou organizátorov bolo tiež dať impulz a podporu pre rozvoj spoločných projektov. Prednášky z podujatia ako aj profily rakúskych firiem nájdete na internetovej stránke www.austriantrade.org/sk. Stavebné fórum.sk v spolupráci s Obchodným oddelením Rakúskeho veľvyslanectva v SR a Hospodárskou agentúrou Dolného Rakúska na Slovensku, nadviaže […]

Kataster nehnuteľností

 • 16. 5. 2007
Pre veľkú zaťaženosť katastrálnych pracovísk boli výrazne utlmené úlohy na obnove katastrálneho operátu novým mapovaním a to i napriek tomu, že 50% katastrálnych máp je starých 120 až 150 rokov. Revízie údajov katastra, ktoré by sa podľa zákona mali vykonávať spravidla v päťročných cykloch, sa vykonávajú obmedzene (cca 10% reálnej potreby). Rovnako zaostáva tvorba vektorovej katastrálnej mapy, ktorá je výsledkom […]