1. ročník česko-slovenskej odbornej konferencie o dobre fungujúcich mestách

Ako urobiť dobré mesto

 • 19. 06. 2019
 • Stará tržnica, Bratislava

Hlavné témy konferencie

 • Ako preniesť vízie do každodenného života mesta?
 • Komunikácia a participácia – ako nájsť zhodu o zmene?
 • Je územný plán prežitok? Ako držať krok s neustále sa meniacim sa mestom?
 • Verejný priestor – ako dať mestu charakter?

Mediálny partner

08:30-09:30

Registrácia

9:30-11:00

BLOK I

Ako preniesť vízie do každodenného života mesta?

 • Ako sa majú ďalej rozvíjať Bratislava, Brno, Praha?
 • Aká je definicia dobre fungujúceho mesta?
 • Ako zlepšiť kvalitu života vo veľkých mestách a prilákať mladých?
 • Aké aplikácie a služby má dať moderné mesto svojim obyvateľom?

Moderátori

 • Vera Wisterová ()
 • Juraj Benetin (Compass Architekti)
 • Kristian Villadsen (Gehl Architects (DK))

Hostia

 • Matús Vallo (primátor Bratislavy)
 • Petr Hlaváček (Hlavní město Praha (CZ))
 • Michal Sedláček (KAM Brno (CZ))
 • Kristian Villadsen (Gehl Architects (DK))
11:15-12:45

BLOK II

KOMUNIKÁCIA A PARTICIPÁCIA - AKO NÁJST ZHODU O ZMENE?

 • Participácia ako súčasť tvorby miesta a mesta
 • Ako zladit' verejný a privátny záujem?
 • Ako vznikal Manuál verejnych priestranstiev Prahy
 • Komunikácia ako princip vo fungovaní mesta. Kedy participovat a kedy nie? Ako docielit zhodu v casto protichodnych nazoroch?

Moderátori

 • Igor Marko (Marko & Placemakers (UK))

Prednáška hostu

 • Dan Mollgren (city of Porvoo (FIN))
 • Ondřej Boháč (IPR Praha (CZ))
12:45-13:30

Obed

13:30-15:00

BLOK III

JE ÚZEMNY PLÁN PREZITOK? AKO DRZAT KROK S MENIACIM SA MESTOM?

 • Cesta k udrzateľnému rozvoju miest - pristup založený na dizajne a integrovanom územnom plánovaní
 • Majú územné plány budúcnost'? Dá sa budovat' dobré mesto aj bez územného plánu?

Moderátori

 • Jeroen Dirckx (KCAP Architects & Pianners (NED))
 • Juraj Benetin (Compass Architekti)

Hostia

 • Ondřej Boháč (IPR Praha (CZ))
 • Jeroen Dirckx (KCAP Architects & Pianners (NED))
 • Peter Gero (architekt a urbanista (SK))
 • Michal Sedláček (KAM Brno)
 • Juraj Šujan (Hlavné mesto Bratislava (SK))
15:15-16:45

BLOK IV

VEREJNY PRIESTOR - AKO DAT MESTU CHARAKTER?

 • Ako zmysluplne zaplnit' verejný priestor v mestách?
 • Príklady dobrej praxe z Bratislavy a Prahy.

Moderátori

 • Vasa Perović (Bevk Perović Arhitekti (SLO))

Hostia

 • Tomáš Augustin (YIT)
 • Gábor Bindics (sociálny inovátor (SK))
 • Tomáš Labanc (Lucron (SK))
 • Michal Šourek (MS architekti )
 • Ľuboš Kaštan (JTRE (SK))
 • Martin Šramko (IMMOCAP Group (SK))
17:00-18:00

WORKSHOPY

ER Atelier v spolupráci sKatedrou architektury SvF STU a Saint-Gobain

 • Ako naplánovat' funkcnú mestskú štvrt' - interaktivna ukázka plánovania pomocou 3D modelu zóny Milána podia zadania sutaze Multi Comfort Student Contest 2019 od Saint-Gobain
 • Akustické laboratorium - optimalizácia priestorov z hl'adiska akustickeho komfortu

Spolok Auto*Mat a projekt Zažít město jinak

 • Čo sa stane s ulicou, ak ju prenechate iba l'ud'om a ich fantázii? Ked zaparkované autá nahradia koncerty, tvorivé dielne alebo susedské slávnosti? Spolok Auto*Mat z Prahy vás nauci, ako zmenit' mozno aj vasu ulicu.

Centrum Architektury a Městského Plánování

 • CAMP je základnym zdrojom prehl'adnych a dostupnych informácii o pritomnosti a budúcnosti hlavného mesta ČR Prahy. CAMP funguje ako otvorená platforma alebo "zakladny tabor" pre kazdého, kto ma zaujem na spolocnom plánovani a rozvijani Prahy.

Aktivní účastníci

 • Ivana Linhartová (Auto*Mat, z.s.)
 • Jakub Holzer (Auto*Mat, z.s.)
 • Veronika Bruncková (CAMP Praha)

Stará tržnica, Bratislava

Stará tržnica, Námestie SNP 25, 811 01 Bratislava

Moderuje

Juraj Benetin

Compass Architekti

Juraj Benetin

Compass Architekti

Architekt a spoluzakladateľ úspešného slovenského ateliéru Compass Architekti pracuje na viacerých mestotvorných projektoch v Bratislave, čím sa výrazne podpisuje na budúcej podobe slovenskej metropoly. Rukopis ateliéru Compass sa vyznačuje citlivým prístupom k verejnému priestoru a architektúrou, ktorá je blízka človeku. Okrem architektúry sa naplno venuje aj hudbe, čo dokazuje ako spevák skupiny Korben Dallas.

Kristian Villadsen

Gehl Architects (DK)

Kristian Villadsen

Gehl Architects (DK) Prezentace

Igor Marko

Marko & Placemakers (UK)

Igor Marko

Marko & Placemakers (UK)

Spoluzakladateľ a kreatívny riaditeľ londýnskej kancelárie Marko&Placemakers. Ako architekt a urbanista sa už viac ako 20 rokov venuje mestskému dizajnu a miestotvorbe. Jeho environmentálny prístup k urbanizmu vyústil do viacerých medzinárodne ocenených prác a projektov. Spomedzi mnohých možno spomenúť vizionársky ideový koncept Car Free London, ktorý vytvoril základy pre zásadnú transformáciu zón pre peších a cyklistov v Londýne. Podľa jeho slov: „Tvorba mesta a miesta je proces vytvárania pozitívneho vzťahu, porozumenia a zodpovednosti užívateľov k mestskému prostrediu a k sebe samým. Je to dlhodobý proces fyzickej a psychologickej transformácie.“

Dan Mollgren

City of Porvoo (FIN)

Dan Mollgren

City of Porvoo (FIN) Prezentace

Pôsobí ako mestský plánovač, vďaka čomu má skúsenosti z verejného aj privátneho sektora. V rokoch 2011-2018 koordinoval plánovanie a redevelopment centrálnej helsinskej štvrte Pasila. Projekt na ploche 1 mil. m2, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe, zahŕňal multifunkčné mestské centrum, zónu výškových budov aj rezidenčnú časť. Súčasťou štvrte je aj projekt TRIPLA od YIT, ktorý vyrastá v blízkosti dôležitého železničného uzla mesta. V súčasnosti riadi územné plánovanie v meste Porvoo, kde sa v spolupráci so súkromnými developermi podieľa na premene centra mesta. Je presvedčený, že kľúčom k úspechu projektov je pochopenie potrieb všetkých stakeholderov a vytvorenie pozitívneho a transparentného pracovného prostredia.

Ondřej Boháč

IPR Praha (CZ)

Ondřej Boháč

IPR Praha (CZ) Prezentace

Je riaditeľom Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Má tak pod palcom rozvoj a budúcnosť českej metropoly, ktorá, ako sám hovorí, sa už pomaly približuje 2 miliónom obyvateľov. Je veľkým podporovateľom obnovy verejných priestranstiev a výstavby na brownfieldoch. Všetky aktivity IPR Praha sledujú jeden spoločný cieľ – urobiť z Prahy živé, vplyvné, dynamické a konkurencieschopné mesto, ktoré je príjemné pre život, pružne reaguje na súčasné potreby obyvateľov a obstojí medzi najvyspelejšími mestami Európy.

Jeroen Dirckx

KCAP Architects & Pianners (NED)

Jeroen Dirckx

KCAP Architects & Pianners (NED)

Architekt a urbanista. Je partnerom v holandskom ateliéri KCAP v Rotterdame. Zameriava sa najmä na oblasť dizajnu a manažmentu komplexných urbanistických projektov, ktoré vznikajú za aktívnej participácie komunít, verejného a privátneho sektora. Jeho práce zahŕňajú viaceré polyfunkčné developmenty, nábrežné projekty, významné dopravné uzly či revitalizácie brownfieldov v Európe, Číne a Rusku. Často pôsobí v pozícii koordinátora tímov, ktoré pôsobia v rôznych odvetviach, a aktívne sa zaujíma aj o oblasť územného plánovania.

Vasa Perović

Bevk Perović Arhitekti (SLO)

Vasa Perović

Bevk Perović Arhitekti (SLO) Prezentace

Rodák zo srbského Belehradu aktuálne pôsobí v renomovanom slovinskom ateliéri Bevk Perovic Arhitekti, ktorý v roku 1997 spoluzakladal. Projekty ateliéru uspeli v mnohých medzinárodných súťažiach a vyznačujú sa remeselnou kvalitou a vysokou mierou spoločenskej zodpovednosti. Motto kancelárie „všetko záleží na okolnostiach“ ukazuje na význam, ktorý architekti prisudzujú celkovému kontextu, ktorý určuje finálnu podobu a vyznenie ich stavieb. Je niekoľkonásobným nositeľom Plečnikovej ceny za architektúru a prednáša na vysokých školách po celej Európe.

Vera Wisterová

Vera Wisterová

Hostia

Ľuboš Kaštan

JTRE (SK)

Ľuboš Kaštan

JTRE (SK)

Projektový manažér v developerskej spoločnosti JTRE. Vyštudoval Stavebnú fakultu STU. Dlhodobo sa venuje najmä výškovým stavbám, pri ktorých ho okrem technického a architektonického riešenia zaujíma aj to, ako tieto stavby komunikujú s okolím a zapadajú do celkového prostredia. V rámci pôsobenia v JTRE má za sebou riadenie rekonštrukcie Tower 115 a výstavby Panorama City, dnes má na starosti projekt Eurovea 2 a výstavbu novej štvrte Eurovea City.

Ivana Linhartová

Auto*Mat, z.s.

Ivana Linhartová

Auto*Mat, z.s.

Jakub Holzer

Auto*Mat, z.s.

Jakub Holzer

Auto*Mat, z.s.

Veronika Bruncková

CAMP Praha

Veronika Bruncková

CAMP Praha

Matús Vallo

primátor Bratislavy

Matús Vallo

primátor Bratislavy Prezentace

Architekt, odborník na mesto a od novembra 2018 primátor mesta Bratislava. Pred troma rokmi inicioval prípravu dokumentu Plán Bratislava, ktorý sa stal základom jeho volebného programu. Výsledkom spolupráce tímu 76 odborníkov na mesto je publikácia, ktorá svojím obsahom ponúka najkomplexnejší návod na riešenia problémov Bratislavy. Je absolventom Fakulty architektúry STU a spoluzakladateľom architektonického ateliéru Vallo Sadovsky Architects. Stojí tiež za iniciatívou Mestské zásahy, ktorá od roku 2008 vygenerovala viac ako 900 projektov na vylepšenie verejného priestoru v 20 slovenských a českých mestách.

Petr Hlaváček

Hlavní město Praha (CZ)

Petr Hlaváček

Hlavní město Praha (CZ)

Český architekt a urbanista pôsobí od minulého roku ako mestský poslanec a zároveň 1. námestník primátora Prahy pre oblasť územného rozvoja a územného plánu. V minulosti bol riaditeľom IPR Praha. V roku 1991 založil ateliér R.U.A. a o deväť rokov neskôr ďalší ateliér Architekti Headhand. Jeho víziou je „mesto, v ktorom sa dobre žije.“

Michal Sedláček

KAM Brno (CZ)

Michal Sedláček

KAM Brno (CZ) Prezentace

Od roku 2016 je hlavným architektom Brna a riaditeľom Kancelárie architekta mesta Brno. V tejto pozícii pôsobí ako akcelerátor mestotvorných procesov a pracuje na príprave územného plánu, takže je pri všetkých zásadných zmenách v meste. Po zamatovej revolúcii pracoval ako architekt v Moskve, New Yorku a Los Angeles, kde pôsobil ako riaditeľ pobočky piatej najväčšej architektonickej firmy na svete Aedas. Portfólio jeho prác zahŕňa okrem iného mrakodrapy, štadióny, múzeá, divadlá či koncertné sály.

Kristian Villadsen

Gehl Architects (DK)

Kristian Villadsen

Gehl Architects (DK)

Architekt pôvodom z Kodane pôsobí v rešpektovanom dánskom ateliéri Gehl Architects od roku 2005, kde je v súčasnosti aj partnerom. Gehl Architects radia mestám a iným záujemcom z verejnej aj privátnej sféry v otázkach územného plánovania a riešenia verejného priestoru. Pracoval na projektoch v Európe, Severnej Amerike a Číne. Zameriava sa najmä na pretavenie politických vízií do každodenného života miest a venuje sa témam mobility, revitalizačných stratégií a mestských politík. Zároveň je autorom mnohých publikácií o architektúre, prednáša na univerzite a je aktívnym účastníkom konferencií po celom svete.

Ondřej Boháč

IPR Praha (CZ)

Ondřej Boháč

IPR Praha (CZ)

Jeroen Dirckx

KCAP Architects & Pianners (NED)

Jeroen Dirckx

KCAP Architects & Pianners (NED) Prezentace

Peter Gero

architekt a urbanista (SK)

Peter Gero

architekt a urbanista (SK)

Je rodený Bratislavčan, ale jeho profesionálny život je spätý najmä s mestom Hamburg. Práve tam sa podieľal na mnohých významných projektoch ako napríklad výstavba siete U-Bahn (dizajn staníc, verejných priestorov a mostov), viedol odborný štáb ministra pre výstavbu a rozvoj a bol vedúci oddelenia pre vývoj a revitalizáciu mesta. Riadil rozvoj a výstavbu centrálnych štvrti, k najznámejším patrí hamburské Hafencity. Dnes pôsobí ako konzultant v oblasti urbanizmu pre mestá, architektonické kancelárie aj developerské spoločnosti.

Michal Sedláček

KAM Brno

Michal Sedláček

KAM Brno

Juraj Šujan

Hlavné mesto Bratislava (SK)

Juraj Šujan

Hlavné mesto Bratislava (SK)

Architekt Juraj Šujan pôsobí v súčasnosti v pozícii poradcu primátora Bratislavy pre územný rozvoj. Popri práci architekta zároveň pracuje v expertnej skupine na ministerstve dopravy a výstavby, kde dlhodobo zastupuje Slovenskú komoru architektov, prednáša na Fakulte architektúry STU a je členom viacerých profesijných grémií a správnych rád STU a VŠVU, ktorej predsedá.

Tomáš Augustin

YIT

Tomáš Augustin

YIT

Pôsobí ako projektový manažér YIT Slovakia pre rezidenčné projekty Nuppu a Tammi, venuje sa rozvoju konceptu nájomného bývania, inováciám a ich implementácii. Podieľal sa na oživení viacerých objektov v rámci Bratislavy. Pôsobil v Aliancii Stará Tržnica, kde mal na starosti rekonštrukciu a správu budovy. V rámci bývalej Cvernovky prevádzkoval multifunkčný eventový priestor a podieľal sa na oživení historickej budovy na Laurinskej ulici. Bol spolumajiteľom a architektom architektonického štúdia yourDesign. Pôsobil ako spoluorganizátor jedného z najväčších dizajnových trhov – Urban Market.

Gábor Bindics

sociálny inovátor (SK)

Gábor Bindics

sociálny inovátor (SK)

Je zakladateľom klubu KC Dunaj, cyklokuriérskej služby Švihaj šuhaj a doteraz najväčšieho projektu na podporu mestskej kultúry v Bratislave – Aliancia Stará tržnica, ktorá spája 11 profesionálov z rôznych oblastí. V minulosti pôsobil v Londýnskej národnej galérii a tiež v Paríži, kde založil kino. Neustále uvažuje, ako vrátiť život ďalším zaujímavým, ale nevyužitým miestam Bratislavy. V rámci pripravovaného Metropolitného inštitútu Bratislavy vedie aktuálne pracovnú skupinu, ktorá má na starosti projekt Živé námestie. Ten chce cez nenáročné zmeny na Námestí SNP a Kamennom námestí vytvoriť v Bratislave nový funkčný a prístupný mestský priestor. Rovnako sa venuje projektu znovuotvorenia kúpeľov Grössling a oživeniu ďalších mestských priestorov.

Tomáš Labanc

Lucron (SK)

Tomáš Labanc

Lucron (SK)

Architekt, ktorý vedie vlastné štúdio v Barcelone. To sa venuje architektúre a urbanizmu. Je víťazom súťaže Europan12 a autorom masterplanu Quartier A pre mesto Amstetten. V tomto projekte sa implementuju aj koncepty adaptabilného developmentu a infraštruktúry pre soft mobilitu vo verejnom priestore. Viaceré jeho projekty boli ocenené v medzinárodných súťažiach. Momentálne pôsobí ako člen kreatívneho tímu pre verejné priestranstvá v spoločnosti Lucron.

Michal Šourek

MS architekti

Michal Šourek

MS architekti Prezentace

Založil a vedie vlastný architektonický ateliér – MS architekti. Má za sebou viac ako 30 rokov praxe a popri architektonickej tvorbe sa venuje aj problematike trhu nehnuteľností, developmentu a celkovému rozvoju verejného priestoru. Je univerzitným pedagógom na pražskej ČVUT a docentom v odbore Architektúra a stavebníctvo.

Martin Šramko

IMMOCAP Group (SK)

Martin Šramko

IMMOCAP Group (SK)

CEO developerskej spoločnosti Immocap Group. Spoločnosť pôsobí na Slovensku viac ako 20 rokov a za ten čas sa jej podarilo zrealizovať viacero významných projektov, ktoré prispeli k rozvoju hlavného mesta SR Bratislavy. Vo svojom firemnom portfóliu sa orientuje na realizáciu komerčných nehnuteľnosti so zameraním na administratívne projekty. Martin Šramko v Immocap Group pôsobí už 12 rokov, pred svojou súčasnou pozíciou pracoval ako finančný riaditeľ a neskôr ako investičný riaditeľ. V spolupráci so svojim tímom v projektoch prináša moderné a efektívne riešenia s využitím najnovších trendov, ktoré sú v súlade s potrebami komunity, a rovnako zohľadňujú aj aspekty trvalej udržateľnosti.

Dan Mollgren

city of Porvoo (FIN)

Dan Mollgren

city of Porvoo (FIN)